logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اجرای دستورالعمل وزارت بهداشت، دانشجویان و درراستای صیانت از حقوق شهروندی، متقاضی می توانند از طریق واتساپ ( 09393082126 آقای باسره ) نسبت به ارسال فرم تکمیل شده کمیسیون موارد خاص (فرم پیوست فرم_کميسيون_استان.pdf و فرم_کميسيون_دانشگاه.pdf) اقدام نمایند.

 

توجه : مبلغ 300000 ریال بابت طرح در کمیسیون دانشگاه از طریق اتوماسیون دانشگاه ، لینک پرداخت متفرقه بابت بررسی پرونده واریز و کد پیگیری را در فرم کمیسیون درج نمایید.

و مبلغ 250000 ریال جهت دانشجویانی که متقاضی طرح در کمیسیون استانی هستند به شماره حسا ب درج شده در فرم کمیسیون استانی واریز و فیش آنرا ارسال نمایند.

 

اموردانشجویی

25/09/1399