logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون1400-1401

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید

کلاس های آموزشی روز شنبه 17مهرگان1400 در سامانه نیما به آدرس زیر برگزار می گردد.

 

توجه:

کد کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: کد ملی 

دانشجو می باشد.

 

http://arakut.nimael.com/nima