logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و ساخت و تولید که شماره دانشجویی ایشان در جداول ذیل ذکر شده است، موظفند حداکثرتا روز سه شنبه مورخ 29/08/97 جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه به اداره آموزش(جناب آقای فرخی)مراجعه نمایند.در غیر اینصورت پروفایل کاربری ایشان مسدود و قادر به شرکت در امتحانان پایانترم نخواهند بود.

Untitled