logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت دریافت شماره صندلی امتحانات خود به سامانه آموزشی ERP مراجعه نموده و کارت ورود به جلسه امتحانات را دریافت نمایید. بدیهی شماره صندلی مطابق معمول در تابلو نصب نمی گردد.

اداره آموزش

------------------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی از آوردن گوشی همراه به جلسات امتحانی حتی به صورت خاموش خودداری فرمایید در صورت مشاهده، بعنوان تخلف امتحانی ثبت و به کمیته انضباطی گزارش می گردد.

اداره آموزش

--------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان گرامی: حذف پزشکی امتحان پایان ترم فقط در صورتی که دانشجو بستری در بیمارستان شده باشد امکان پذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز برای حذف پزشکی امتحان پایان ترم به قرار زیر می باشد:

  1. اصل خلاصه پرونده بستری در بیمارستان (بیش از دو روز)
  2. گواهی پزشک متخصص که تاریخ استعلاحی را تایید کرده باشد
  3. آزمایش، سونوگرافی، سی تی اسکن و دیگر موارد تشخیصی

اداره آموزش

-------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی: جهت استفاده از حذف پزشکی امتحان پایان ترم کلیه مدارک لازم را تحویل اداره آموزش نمایید. جهت اخذ رای پزشک معتمد اداره آموزش راسا اقدام می نماید.

اداره آموزش