logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نخستین خازن هاي فشارقوي طراحی و تولید شده در کشور توسط دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک روز 14مراد99 رونمایی شد.

دو خازن فشارقوي 100 و 200 نانوفارادي با استفاده از تکنولوژي عايقهاي خشک و رزيني توسط آقای دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک برای نخستین بار در کشور طراحي و ساخته شد.

این خازن های ظرفیت بالا پس از طي مراحل تست در آزمايشگاه عايق دانشگاه صنعتی اراک صورت پذیرفت و بعنوان نمونه صنعتی شده در این آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

خازنهاي مذکور از لحاظ ظرفيت ذخيره سازي انرژی؛در سطح ولتاژي بزرگترين تجهيزات خازني در کشور بوده و جهت تستهاي عايقي و تزريق جريان بکار گرفته مي شوند.

اين پروژه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اراک قرار گرفته و به نتيجه رسيده است.