logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

چهارمین نشست مشترک ریاست دانشگاه با شهردار در سال جاری، روز شنبه 13دیماه 1399 به منظور بررسی روند همکاری های در تالار نشست های قائم مقام فراهانی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست مهندس شفیعی شهردار اراک در معیت هیات همراه به دعوت دکتر آشتیانی رئیس دانشگاه حاضرشدند و در خصوص

روند همکاری های مشترک به بحث وتبادل نظر پرداختند.

این نشست در راستای همکاری پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک در کیفیت بخشی در ارایه خدمات مدیریت شهری همچنین بررسی  معضلات پارک مادر در ضلع غربی  با فعال نمودن پارک با ایجاد درب اختصاصی جهت تردد دانشگاه همچنین چگونگی بهره برداری مشترک از مسجد دانشگاه به تبادل نظر پرداختند.

دکتر آشتیانی ریاست دانشگاه صنعتی اراک ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهید سلیمانی و تشکر از حضور جناب آقای مهندس شفیعی شهردار کلانشهر اراک برای سومین بار در سال جاری  دردانشگاه و میزبانی ایشان در نشست قبلی، به جایگاه دانشگاه در استان و منطقه اشاره نمودند و با اشاره به سند آمایش سرزمین ابلاغی، دانشگاه صنعتی اراک را منطبق ترین دانشگاه به شاخص های این سند دانستند.

وی با غنیمت دانستن این فرصت، آنرا در راستای بهره مندی شهروندان از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی بیان نمودند که از جمله برنامه های راهبردی دانشگاه می باشد.

دکتر آشتیانی با اشاره به مظلوم واقع شدن دانشگاه صنعتی در پایتخت صنعت ایران، لزوم توجه همه دستگاه ها خصوصا شورای اسلامی کلانشهر اراک و شهرداری به این موضوع را خواستار شدند. ایشان با مغفول ماندن  نقش دانشگاه صنعتی در جایگاه شهری بر لزوم برجسته سازی نقش آفرینی دانشگاه در پایتخت صنعت ایران و همچنین تبلور علم و دانش در شهر بر پایه رسالت اجتماعی دانشگاه، اشاره نمودند.

رئیس دانشگاه صنعتی اراک، بهترین تجلی این هدف را در زیباسازی شهر و ارتقای چیدمان شهری و هویت سازی آن براساس شاخص های علمی و پژوهشی بومی که نتیجه یافته های دانشگاهی باشد برشمردند، که در گام نخست دانشگاه صنعتی اراک پیش قدم شده تا با ساخت المان صنعتی بعنوان سردرب دانشگاه این هدیه را به همشهریان خود تقدیم نمایند که مکمل این اقدام  را شورای کلانشهر اراک می تئاند با نامگذاری خیابان مجاور این تفکر را قوام بخشد.

ایشان شناسایی  مشکلات و معضلات شهری همچنین بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای شهری را مستلزم ایجاد پیوند بین شهر و دانشگاه در راستای تقویت حس تعلق و همچنین افزایش نشاط اجتماعی و تزریق امید در بدنه شهری با برنامه های علمی، بیان کردند.

  در ادامه جناب شفیعی با اعلام خرسندی از حضور در بین اعضای هیات علمی دانشگاه اذعان داشتند که بهبود کیفیت آسفالت معابر و علمی شدن خدمات در  شهر اراک مورد توجه شهرداری می باشد که بصورت یک قرارداد نظارتی با دانشگاه صورت پذیرفته و محصول این اتفاق خوب است.

 شهردار اراک در نشست با رییس و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی، با اشاره به انعقاد قرارداد با دانشگاه اراک در خصوص مطالعه، تدوین و تهیه منشور فرهنگی، اجتماعی اراک گفت: باتوجه به تصویب طرح جامع اراک این منشور نیز می تواند به عنوان یک سند بالادستی در کنار طرح جامع و تفصیلی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مطالعات راهبردی و برنامه ریزی شهر اراک در قالب برنامه عملیاتی پنج ساله بر اساس طرح جامع و تفصیلی تهیه و اخیرا در شورای شهر نیز تصویب شده و در این برنامه برش های یک ساله در نظر گرفته شده است.ایشان استفاده از ظرفیت دانشگاه، جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله شهرداری را ضروری دانست و تأ کید کرد: استفاده از توان علمی و دانش تخصصی دانشگاه، استراتژی شهرداری است که در تعامل صورت گرفته با مجموعه دانشگاهی منشور اجتماعی و فرهنگی اراک توسط دانشگاه، روند تدوین و برنامه ریزی را سپری می کند. همچنین بیان داشتند که: این منشور زمینه انسجام برنامه های فرهنگی اجتماعی اراک همانند برنامه های ترافیکی یا عمرانی را فراهم می کند که این اقدام مهم ترین اقدام شهرداری محسوب می شود.ایشان همچنین خاطر نشان کرد: در روند تهیه منشور فرهنگی اراک، امکان شناخت دقیق چالش ها در بخش های فرهنگی و اجتماعی اراک میسر خواهد شد که این شناسایی به تعریف دقیق راهکارهای مناسب در مدیریت شهری ختم خواهد شد.

شهردار اراک با بیان این نکته که محیط شهری باید یک محیط زنده و انسان محور باشد؛ افزود: در برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی و اجتماعی اراک، حفظ طبیعت و محیط زیست و کیفی سازی فرآیندها و اجرای صحیح آنها مورد توجه قرار دارد.

در ادامه دکترامیررضا مرادی عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات توسعه پایدار و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی با تشکر از حضور شهردار در دانشگاه، نمونه قرارداد کیفیت بخشی به آسفالت شهر را بهترین مدل درجهت تبلور پژوهشهای کاربردی در شهر دانستند.ایشان با اشاره به نقش همکاری های بین اللملی دانشگاه پیشنهاد طرح " شهروند دیپلمات" با محوریت دانشگاه را بهترین راهکار در بهره برداری از ظرفیت نخبگان مهاجر استان و استفاده از ظرفیتهای بین المللی علمی و پژوهشی برشمردند.

دکتر مرادی اضافه نمودند طرح جامع حمل و نقل اراک که توسط مرکز تحقیقات توسعه پایدار و مدیریت شهری در دانشگاه تدوین و تهیه گردیده است در چرخه بورکراسی  از روال اصلی در شهرداری خارج گردیده که بجاست اصلاح و بدان توجه ویژه گردد.

دکتر هادی فتاحی  رئیس دانشکده مهندس علوم زمین دانشگاه صنعتی نیز با ارایه گزارش از میزان پیشرفت پروژه کیفیت بخشی و نظارت بر آسفالت، بر لزوم راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه اختلاط جهت کارخانه آسفالت شهرداری تاکید نمودند.

ایشان با اشاره به ارزیابی های صورت پذیرفته و توان فنی موجود در شهرداری جهت اجرای کیفی این طرح سه اولویت ارتقای آزمایشگاه های فنی، مستندسازی عیوب و عارضه یابی مشکلات زیرساختی همچنین توسعه آموزش کارکنان در بدنه شهری و اجرای را مهمترین اقدام پیش رو دانستند.

 درپایان مقرر شد با همکاری شهرداری ، سازمان پارکها و فضای سبز همچنین دانشگاه صنعتی، طرح اصلاح مسیرهای تردد در بخش غربی پارک مادر اجرا و با زگشایی درب جنوبی دانشگاه اولویت قرار گیرد تا در راستای حذف نقاط بحران خیز اجتماعی و فرهنگی در پارک با انتقال درب دانشگاه به پویایی پارک کمک شایانی شود.