logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اراک در راستای همراهی با مدافعان سلامت اقدام به برگزاری طرح نذر اهدای خون نمودند. در این طرح روز یکشنبه 14دیماه 1399کارکنان دانشگاه با حضور در سازمان انتقال خون اقدام به اهدای خون نمودند. شایان ذکر است بیماران زیادی به واسطه قطره‌های خون اهدایی به زندگی خود ادامه می دهند، هدیه‌ای که جوشش و امید به زندگی دوباره را در جسم و روح بیماران نیازمند احیا می‌کند.اهدای خون فرهنگی پسندیده است که بسیاری از اهداکنندگان به واسطه شکرانه سلامت، در طول سال برای اهدای خون اقدام می کنند تا بتوانند زندگی را به بیماران نیازمند هدیه دهند و از رضایت و لبخند این بیماران خرسند شوند.