logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 

سیدعلی آقازاده به همراه خانم یادگاری و دکتر حمیدی در معیت هیات رئیسه دانشگاه  روز یکشنبه 14دی ماه 1399 ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشگاه صنعتی اراک در خصوص مشکلات آموزش عالی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

استاندار مرکزی در این نشست ضمن تاکید بر بهره مندی استان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه صنعتی اراک افزود: دانشگاه صنعتی اراک از محدودیت فضای فیزیکی  رنج می برد که باید تیم مدیریتی استان با الحاق خوابگاه های دانشگاه اراک و خرید دانشگاه آزاد این معضل را حل نماید تا استان بتواند از ظرفیت های نهادینه شده در این مجموعه علمی به نحو مطلوب استفاده نماید.

وی اظهار داشت: این دانشگاه کادر علمی قوی، امکانات  و ظرفیت پژوهشی مطلوبی منطبق با نیاز استان و نقشه توسعه کشور دارد و لازم است دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی با حمایت از این مجموعه علمی از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه نمایند. 

آقازاده استاند مرکزی با تاکید بر تقویت آموزش عالی در استان، بیان داشتند: با تمهیدات صورت گرفته در مدیریت  و  برنامه ریزی استان حمایت های درخوری از دانشگاه اراک صورت پذیرفته است که با توجه به  توسعه عمرانی خوبی که در این دانشگاه اتفاق افتاده است، بجاست دانشگاه اراک با تجمیع منابع خود در سایت مرکزی و الحاق خوابگاه های مجاور دانشگاه صنعتی به این دانشگاه در شگل دهی این تفکر کمک نماید.

خانم یادگاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به این موضوع که متاسفانه توزیع نامناسب دانشگاه ها و دانشجویان در کشور سبب عدم برخوردای همه استانها از ظرفیتهای یکسان شده است، اضافه نمودند با حمایت های صورت پذیرفته از دانشگاه اراک توسط این سازمان سعی شده است کمک شایانی به توسعه آموزش عالی در استان صورت پذیرد.

وی در ادامه با بیا ن این موضوع که در دو سفر استانی  ریاست جمهوری و جناب نوبخت به استان، ردیف های بودجه ای درخوری برای این دانشگاه اختصاص یافته است همچنین با 300 هکتار زمین اختصاص داده شده و بهره برداری از خوابگاه های تازه تاسیس آن دانشگاه توسعه فضای فیزیکی مطلوبی را برای این دانشگاه رقم زده است.

دکتر آشتانی رئیس دانشگاه صنعتی اراک با ترسیم نقشه راه این دانشگاه در استان و میزان تطابق برنامه های دانشگاه با نقشه توسعه آموزش عالی بیان داشتند؛ برای معرفی و گسترش ظرفیتهای صنعتی و فناوری استان در کشور و جهان می بایست دانشگاه صنعتی قوی در استان وجود داشته باشد تا بتواند نیازهای فناورانه استان و کشور را در حوزه های توسعه ای پاسخگو باشد.

در این  نشست استاندار مرکزی به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معیت روسای دانشگاه های اراک و صنعتی از بخش مشترک بین دانشگاه و خوابگاه های دانشگاه اراک که در مجاورت دانشگاه صنعتی قرار دارد بازدید بعمل آوردند.