logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون1400-1401

{Arakut} {Gallery}

دانشگاه صنعتی اراک در راستای صیانت از حقوق شهروندان و عمل به مسئوولیت اجتماعی خود جهت استعدادیابی، هدایت و حمایت از دانش آموزان و خانواده های درگیر با موضوع کنکور اقدام به برگزاری روز باز با محوریت انتخاب رشته آگاهانه نمود.

در این همایش ضمن معرفی کلیه فرصت های پیش روی رشته های فنی و مهندسی و آینده شغلی آنها به پتانسیل های موجود در استان و معرفی دقیق گرایشهای به تفکیک پرداخته شد.

همایش روز باز به همت مرکز استعدادیابی دانشگاه صنعتی اراک و در جهت کاهش دغدغه های خانواده های درگیر با موضوع انتخاب رشته و در ادامه برنامه های اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه با عنوان "انتخاب آگاهانه" برگزار شد.

شایان ذکر است استان مرکزی بعنوان پایتخت صنعت کشور و ملقب به رنگین کمان معدنی ایران دارای بیشترین فرصت شغلی در این حوزه ها می باشد که دانشگاه صنعتی اراک بعنوان تنها دانشگاه صنعتی استان کاملا ماموریت گرا و منطبق با سند آمایش سرزمین توانسته است مطابق نیاز استان به تربیت نیروهای متخصص بپردازد.