logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون1400-1401

{Arakut} {Gallery}

نشست اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک با مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرک های صنعتی، مدیر و کارگزار فن بازار منطقه ای استان مرکزی با هدف توسعه همکاری های مشترک برگزار شد.
در این جلسه ظرفیت های مشترک موجود جهت همکاری متقابل دانشگاه صنعتی اراک با فن بازار منطقه ای استان مرکزی با مشارکت طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مقرر شد، اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک،در معرفی فناوری های جدید جهت تجاری سازی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی با فن بازار منطقه ای استان مرکزی همکاری نمایند.
حاجی زاده رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک در این نشست آمادگی خود را جهت هماهنگی برگزاری جلسات داخلی با حضور فن بازار استان در دانشگاه صنعتی اراک به منظور تشریح جزئیات بیشتر و برنامه ریزی همکاری های آتی اعلام نمود.

این نشست به میزبانی برج فناوری استان و پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک روز سه شنبه 18 آبانگان 1400 از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اراک به منظور اشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان با خدمات شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و فن بازار منطقه ای استان برگزار گردید.

فن بازار 4.jpegفن بازار 5.jpegفن بازار 3.jpeg