logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

به همت اداره روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه صنعتی اراک و با همکاری بنیاد نخبگان استان مرکزی، شرکت توزیع برق و انجمن مهندسی برق و الکترونیک استان مرکزی،کارگاه آموزشی اخلاق پژوهشی و صیانت از حقوق شهروندی با موضوع اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق توسط پرفسور مهدی بهادری نژاد چهره ماندگار ملی برگزار شد.

{Arakut} {Gallery}

دراین مراسم مهندس اله داد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و رئیس انجمن مهندسی برق و الکترونیک استان مرکزی با بیان این موضوع که اخلاق شرط اول هرعمل می باشد، هدف از برگزاری این برنامه را بصورت مشترک با دانشگاه توسعه تعامل اخلاقی سازمان ها و هم افزایی در این راستا دانستند.

{Arakut} {Gallery}

وی با تاکید براین موضوع که دانشگاه بهترین محل برای آغاز این نوع نگاه ها بای رسیدن به جامعه اخلاقی می باشد.

در ادامه پرفسور مهدی بهادری نژاد چهره ماندگار ملی و نویسنده کتابهای اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق و نیز اخلاق دانشگاهی به تفسیر و فلسفه رشد اخلاقی جوامع اشاره نمودند.

ایشان با اشاره به نیاز گسترش اخلاق عمومی و توسعه اخلاق محوری در علوم را، اصل و لازمه رسیدن به آرامش برای جامعه تحصیل کرده برشمردند.

{Arakut} {Gallery}

در بخش دیگری ایشان اضافه نمودند گسترش اخلاق تنها با مهندسی درونی هرفرد با نگاه تخصصی و علمی به معیار های اخلاقی و رسیدن به نقطه پیشرفت اخلاقی ممکن خواهد شد.

در پایان این مراسم از پرفسور بهادری نژاد توسط شرکت توزیع نیرو برق  و دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

{Arakut} {Gallery}

این نشست در سرسرای پروین اعتصامی دانشگاه صنعتی اراک از ساعت 8:30 مورخ 12اسفندماه 1394 آغاز و به مدت 3 ساعت بطول انجامید.{jcomments on}