logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

ازسوی جناب آقای  دکترمحمدفرهادی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی جناب آقای دکتر محسن نجفی به سمت ریاست دانشگاه صنعتی اراک انتصاب گردیدند.

شایان ذکر است دکتر محسن نجفی درشانزدهم شهریور 1394 به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی اراک منصوب گردیده بودند.{jcomments on}