logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

اولین نشست کمسیون فناوری های پیشرفته اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک و دیگر اساتید دانشگاهی به دعوت رئیس کمیته فناوری های پیشرفته اتاق، جناب آقای مهندس صالحی در دفتر آن سازمان برگزار شد .

{Arakut} {Gallery}

در این نشست که جمعی از نخبگان صنایع فناوری اطلاعات و شرکت های ارایه دهنده خدمات اداری و صنعتی حضور داشتند با هدف تقویت صنایع غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده و نیز در راستای عملیاتی شدن حمایت های دولت در استان برگزار شد.

در این مراسم مهندس صالحی ضمن ترسیم اهداف برپایی این نشست سیاست راهبردی این کمیسیون را تشکیل نظامی منسنجم و تجمیع اشتراکات فن آورانه و نیز شناسایی ظرفیت های خالی استان در این حوزه بیان نمودند.

وی از دیگر سیاست های این کمیسیون را ارتقای سطح مدیریتی و یکسان سازی شرکت های استان و نیز حضور در منابع تجمیع یافته پایتخت و انتقال آنها به اراک را عنوان نمودند.

در بخش دیگر اعضای  حاضر در نشست به بیان دیدگاه های خود و معرفی نیاز های استان پرداختند.

شایان ذکر است که اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان دارای 17 کمیسیون در حوزه های مختلف می باشد .

دکتر کریم الدینی رئیس مرکز هماهنگی دانشگاه ها با صنایع و همکاری های بین الملل دانشگاه در این نشست ضمن تاکید بر فرصت های پیش رو پس از تحریم به نقش شرکت های دانش بنیان و نقش مدیریت دانش در این زمان تاکید نمودند.

وی با تاکید بر هم افزایی و نیاز به ایجاد ارزش افزوده در این حوزه برلزوم نگاه مدیریتی صحیح جهت تولید و تبدیل دانش به ثروت تاکید نمودند.

در پایان این نشست در راستای تشکیل اعضای این کمیسیون رای گیری صورت پذیرفت که به ترتیب آرا کسب شده نفر اول دکتر کریم الدینی از دانشگاه صنعتی اراک ، دکتر منصوری از دانشگاه اراک نفر دوم ، مهندس نذر محمدی شرکت های خدمات فناوری ارتباطات ، دکتر طیبی از مدیریت صنعتی استان نفر چهارم ، دکتر صالحی از شرکت پتروشیمی پنجمین نفر ، مهندس شمسی از پارک علم و فناوری ششمین فرد و در نهایت هفتمین عضو دکتر موسایی از معاونت آموزشی استانداری انتخاب گردیدند.

این نشست در روز پنج شنبه پنجم آذر ماه از ساعت 10 آغاز و تاساعت113 ادامه یافت.

{jcomments on}