logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی اراک با حضور معاون وزیر علوم تجلیل شدند. 

در این مراسم  دکتر محسن نجفی ضمن تبریک هفته پژوهش، پژوهش را زاییده یک سوال و گره ذهنی دانست و اظهار کرد: جامعه بدون پژوهش راکد است و اگر هم متحرک باشد به مقصد نخواهد رسید. هرچه سرعت حرکت بیشتر باشد، از صراط مستقیم دورتر خواهد شد. پژوهش انسان را در مسیر اصلی قرار می دهد.

وی امر پژوهش را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: پژوهش درست انسان را از مصرف اطلاعات به تولید اطلاعاتی که برای جامعه کارگشا باشد سوق می دهد.

وی افزود: آموزش و پژوهش مکمل یکدیگرند و پژوهش می تواند نیروی محرک هر جامعه در همه حوزه ها باشد و همچنین می تواند تولید درآمد کند.

دکتر مرادی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اراک نیز ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: برگزاری کنفرانس GIS با 20 امین سال فعالیت رشته عمران نقشه برداری در این دانشگاه مقارن است .

وی اظهار کرد: دانشگاه صنعتی اراک زاده ارتباط دانشگاه و صنعت است و حضور دو مرکز پژوهشی و تحقیقاتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، تنها مرکز تحقیقات آلومینیوم و مرکز تحقیقات صنایع فلزی کشور است و ایجاد دو گروه پژوهشی کانی ساره های معدنی و مرکز تحقیق و توسعه ( R&D ) در دانشگاه نتیجه آن است. 

در پایان این مراسم از دکتر هادی فتاحی و دکتر مهدی صفری  اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک   که بعنوان پزوهشگر برتر حوزه فنی مهندسی استان مرکزی در سال 1396  انتخاب شده بودند تقدیر شد.

 دکتر عسگریان معاون اداری مالی و منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر رخشانی مهر مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی اراک بازدید کرده و در نشست با هیات رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه شرکت کردند.