logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دومین نشست هم اندیشی دانشکده مهندسی برق در حوزه توانمندسازی و آینده پژوهی با شرکت توزیع برق استان روز ۲شنبه مورخ ۶آبان ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴الی۱۶ در سالن جلسات شهید زین الدینی دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.

نشست بررسی تخصصی زمینه های همکاری دانشکده برق به همت مرکز توانمندسازی علمی فرهنگی حول موضوع  آینده پژوهی صنعت برق استان و رویکرد توانمندسازی و هم افزایی بیشتر روز یکشنبه ۶آبان در دانشکده برق با حضور مدیران و کارشناسان حوزه معاونت تحقیقات و برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان و اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد.

در این نشست ۲ساعته کلیه توانمندی ها و فرصت‌های موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این جلسات در حوزه های منطبق با نیاز صنعت برق استان بصورت اتاق‌های فکر مشترک توسعه یابند.