logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مرکز مشاوره با هدف هم افزایی ارتباط اساتید مشاور دانشکده با مرکز مشاوره  سه شنبه 97/08/22 برگزار گردید.

در این نشست حاضرین به بحث و تبادل نظر در راستای درک مشکلات دانشجویان پرداخته و بر ارائه راهکارهایی  در جهت كاهش مشكلات روان‌شناختي دانشجويان،كمك به سازگاري بهتر با محيط دانشگاه، پيش‌گيري از مشكلات احتمالي روان‌شناختي و تحصيلي در آينده  از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش در زمينه  تحصيلي تاکید گردید.شایان ذکر است استمرار این جلسات برای حصول به نتیجه مطلوب در دستور کار قرار دارد.

Dabir 254454 10 Attach