logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دکتر محسن نجفی در جلسه رونمایی از اولین درخت خورشیدی چند منظوره کشور با اشاره به رونمایی از اولین درخت خورشیدی چندمنظوره کشور از حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی اراک خبر داد و اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که جمعیت جهان  به 9.2 میلیارد برسد طبعا بدون تهیه منابع انرژی اصلا پاسخگویی به این حجم تحولات امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در بحث انرژی با توجه به این که اگر ابعاد مختلف انرژی را با توسعه از بعد مثبت و منفی در نظر بگیریم کامفکت‌هایی که در واقع  بحث انرژی با توسعه پایدار دارد، شاید بحث محیط زیست، آلودگی‌هایی که مخصوصا توسط گازهایی مثل گاز کربن دی اکسید وارد طبیعت می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی اراک اضافه کرد: چهار منبع تولید گاز کربن‌دی‌اکسید داریم که شامل  منابع خانگی ، حمل و نقل، صنعت خودرو و تولید انرژی است و سهم صنعت خیلی زیاد نیست شاید کمتر از نصف خود منابع تولیدکننده انرژی باشد بر این اساس بخشی که باید جدی‌تر به سمت ایفای نقش خود حرکت کند و از بخش توسعه پایدار فاصله دارد، بخش تولید انرژی است، بخش تولید انرژی است.

نجفی تصریح کرد: اساس بحث توسعه پایدار، انسان، طبیعت، جامعه و پایداری رابطه این سه است و جامعه چیزی نیست جز همان بخش‌هایی که فعالیت‌های هنری، فرهنگی، آموزش و اقتصاد را می‌رساند.

وی عنوان کرد: ولی نقطه کلیدی بحث توسعه پایدار تعامل پایدار است، انسان اجتماعی و زیربخش‌های آن با بحث طبیعت است که نکته کلیدی آن محیط زیست و بحث گازهای گلخانه‌ای است، از این جهت امنیت این بخش زیاد است و ما اگر بخواهیم منبع تولید انرژی را از این زاویه به سمت  توسعه پایدار ببریم باید شیوه‌های تولید انرژی را باشیوه‌های طبیعی طبیعت نزدیک کنیم، درواقع اگر انرژی هسته‌‎ای تولید می‌کنیم به سمت جوش هسته‌ای حرکت کنیم نه به سمت شکاف هسته‌ای و در بحث انرژی‌های طبیعی، انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع بزرگ زایش و تداوم حیات و حرکت می‌تواند باشد.