logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 

انتخاب طرح دکتر فربد ستوده به عنوان طرح برتر

طرح "طراحی سیستم اتوماسیون مکانیزه دستگاه تولید آسفالت" با هدایت دکتر فربد ستوده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اراک، به عنوان یکی از طرح های برگزیده دانشگاهی کشور درسال 1399 انتخاب و از طرف دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لوح تقدیر قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

 ElectronicLogo01

طراحی و تولید خارن برق فشار قوی

نخستین خازن هاي فشارقوي طراحی و تولید شده در کشور توسط دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک روز 14مراد99 رونمایی شد. دو خازن فشارقوي 100 و 200 نانوفارادي با استفاده از تکنولوژي عايقهاي خشک و رزيني توسط آقای دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک برای نخستین بار در کشور طراحي و ساخته شد.

ادامه مطلب ...

 ElectronicLogo01