logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

دکتر داود قنبری در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان

بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شد، فهرست 100 هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز 2% برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند.

ادامه مطلب ...

 SCI

بیشترین ارجاعات استانی دکتر قنبری

دکتر داود قنبری عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی اراک موفق به کسب بیشترین ارجاع در حوزه فنی و علوم پایه در بین پژوهشگران استان شدند.طبق گزارش پایگاه گوگل اسکالر دکتر داود قنبری با 3570 ارجاع و H index=34 در بین محققان و پژوهشگران استان مرکزی توانسته است بیشترین ارجاع را به خود اختصاص دهد.

ادامه مطلب ...

 SCI