logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

کارشناسی ارشد

 

مدير گروه : دکتر مهدي صفري

کارشناس گروه : مهندس رضا مقدسي

کارشناس گروه : مهندس محمد مشهد گرمه

کارشناس کارگاه و آزمايشگاه : مهندس يزدانپناه زند

انبار دار : آقاي مهران سلطاني

 

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

تعریف رشته :

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، یکی از دوره های تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی کشور است. هدف از این رشته ارتقاء دانش مهندسان مکانیک دارای مدرک کارشناسی و افزایش و تعمیق دید علمی آنها است. در این دوره همچنین پایه های علمی لازم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری فراهم شده و آموزشهای لازم در جهت انجام امور پژوهشی به دانشجو تدریس میگردد. با گذراندن این دوره دانشجو می تواند مسائل مربوط به مهندسی مکانیک را که نیاز به استفاده بیشتر از مبانی علمی و پژوهشی دارند را مرتفع نماید. زمینه های فعالیت در این گرایش بیشتر مرتبط با سیستم ها و سامانه های انرژی و آنالیز سیالات می باشد.

ضروت و اهمیت رشته :

در بسیاری از پروژه های صنعتی نیاز به دانشی بیش از دانش پایه مهندسی مکانیک حس میشود. لازم است این دانش در دوره های تحصیلات تکمیلی مانند( کارشناسی ارشد و دکتری )در افراد ایجاد شود. همچنین در پروژه های تحقیقاتی نه تنها نیاز به دانش فراتر از مهندسی وجود دارد بلکه توانایی هایی برای انجام و پیشبرد تحقیقات نیز لازم است که این توانایی در انجام تحقیقات در این دوره آموزش داده می شود.از آنجائیکه صنایع اصلی کشور صنایع مربوط با حوزه انرژی می باشند لذا اهمیت این گرایش دو چندان خواهد بود.

 

 تبدیل انرژیتبدیل انرژیتبدیل انرژیتبدیل انرژیتبدیل انرژی