logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

اداره رفاه دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی یکی از واحدهای تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که مسئولیتها ی ذیل بعهده این اداره می باشد.

بررسی و پرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه که شامل وامهای تحصیلی , مسکن , ودیعه مسکن , ضروری , حج عمره و موارد خاص  ، وام دانشجویان ممتاز و نمونه -قهرمان ورزشی و دانشجویان مبتکر برای دانشجویان روزانه

وام شهریه مخصوص دانشجویان نوبت دوم ( شبانه )

بررسی و انجام تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل , انتقالی , انصرافی و اخراجی

بیمه کردن دانشجویان ( بیمه حوادث , بیمه خدمات درمانی و صدور دفترچه بیمه

 

نحوه دریافت وام :   

1.    دانشجويانی که متقاضی وام هستند می بايستی هر ترم برای وام خود ثبت نام به عمل آورند که تاريخ ثبت نام  طی اطلاعيه ای به اطلاع کليه دانشجويان می رسد. به اداره خدمات دانشجويی واقع در ساختمان شهید زین الدین مراجعه کنند دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت وام برای بار اول (اعم از روزانه و نوبت دوم) به اداره رفاه واقع در ساختمان شهید زین الدین مراجعه نمایند.

 بديهی است به کليه تقاضاها پس از مدت مذکور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

استفاده مجاز در مقاطع مختلف از تسهیلات وام ها :

روزانه:

- کارشناسی ناپیوسته - کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال

کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی نا پیوسته حداکثر 8 نیمسال

 

تبصره : تسهیلات رفاهی در سنوات غیر مجاز ( نیمسال اضافی ) تعلق نمی گیرد.

 

نحوه تسویه حساب وام های دانشجویی :

اولین قدم جهت تسویه حساب  وام های دانشجویی ؛ دریافت فرم های تسویه حساب از آموزش واداره رفاه و (پرداخت 10% کل بدهی و پرداخت کل بدهی خوابگاه) و اقدام به تکمیل امضای فرم ها از محل های مورد نظر به ترتیب شماره گذاری  می باشد .  

 

مراحل دریافت دفترچه بیمه :

صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث یکی از کارهای اداره خدمات دانشجویی می باشد

-    بیمه حوادث کل دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل.

 

زمان و چگونگی و گردش کارهای خدمات ارائه شده

1.    ارائه کلیه وام های تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، حج، شهریه و ... به دانشجویان در دو نوبت در طول سال تحصیلی (ترم اول و دوم) با توجه به زمان بندی اعلام شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان که معمولا با شروع ترم ثبت نام آغاز می شود.

هر نوع وام شرایط خاصی دارد که با مراجعه حضوری دانشجو به اداره رفاه، مراتب توسط کارشناس مربوطه به اطلاع دانشجو خواهد رسید.

2.    بیمه حوادث کلیه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل از طرف دانشگاه بیمه حوادث هستند لذا در صورت بروز هرگونه حادثه می توانند جهت دریافت برگه معرفی نامه غرامت از بیمه  به اداره رفاه مراجعه نمایند.