logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

با توجه به رسالت فرهنگی دانشگاه صنعتی اراک  و بررسی موضوعی بیانات رهبر فرزانه انقلاب، این دانشگاه نیزبا هدف عملیاتی نمودن و دستیابی به برنامه جامع توسعه فرهنگی اقامه نماز و تقویت جایگاه اقامه نماز و فراهم آوردن بستری مناسب جهت طرح و اجرای ایده های فرهنگی و اسلامی اقدام به فعال نمودن کانون های نماز و هیئت های مذهبی دانشجویی جهت توسعه و اشاعه فرهنگ اقامه نماز، برگزاری اردوهای زیارتی ، فرهنگی برای فعالان امر اقامه نماز ، برپائی کلاس های احکام و مسابقات نموده است. 

مهمترین فعالیت هاي اين حوزه عبارتند: 
۱.اجرایی نمودن آن بخش از پيام مقام معظم رهبري به اجلاس نوزدهم نماز 
۲.ایجاد بستر لازم جهت اجرائی و عملياتي نمودن سند راهبردي نماز دانشگاه
۳.همکاری و مشارکت با ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی در اجراي دقيق نظام جامع آماري نماز كشور
۴.تشکیل کارگروه كارشناسی نياز سنجي، ظرفيت شناسي، برنامه ريزي و ... مرتبط با موضوع نماز
۵.راه اندازی و تکمیل بانک جامع اطلاعاتي نماز
۶.پژوهش میدانی جهت آسيب شناسي برنامه ها و فعاليتهاي مرتبط با نماز در سطح دانشگاه
۷.اختصاص بخشی از فعالیتهاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي به امر نماز
۸.تدوین نیازهاي آموزشي جامعه هدف در خصوص نماز
۹.احداث و توسعه مساجد و نماز خانه های مورد نیاز
۱۰.تعمیر، تجهیز و نگهداري مسجد و نماز خانه هاي دانشگاه
۱۱.دعوت دانشگاهیان به اقامه با شکوه نماز جماعت در مسجد و نماز خانه ها
۱۲.حمایت و پشتیباني مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و ... مرتبط با توسعه فرهنگ اقامه نماز
۱۳.همکاری و مشارکت در برنامه های ستاد اقامه نماز شهرستان
۱۴.شناسایی و ظرفيت هاي علمي و پژوهشي، هنري و تبليغي دانشگاه و تعيين راهکارهاي استفاده از آن در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
۱۵.برگزاری کارگاه حضوری و غير حضوري نماز
۱۶.برگزاری دوره آموزش آداب و احکام و اسرار نماز
۱۷.برگزاری دوره آموزش ائمه جماعات
۱۸.برگزاری گفتمان و کرسی آزاد انديشي با تبيين مسائل ديني به ويژه نماز
۱۹.استفاده از فضای مجازی و ايجاد شبکه هاي اجتماعي ويژه دانشجويان با موضوع نماز
۲۰.برگزاری جشنواره همایش هاي فرهنگي، هنري، علمي ، مسابقات کتابخواني و ... با موضوع نماز
۲۱.چاپ نشریه اختصاصی با موضوع نماز
۲۲.اجرای برنامه هایي با موضوع نماز ويژه اساتيد ، کارکنان و خانواده هاي محترمشان( جشن تكليف، مسابقات نقاشي و ...)