logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}
دکتر فریدون قدیمی

مرتبه علمی :دانشیار

گرایش : زمین شناسی

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تلفن: 33670021-086

 

 

{Arakut} {Gallery}
دکتر فریدون قدیمی

مرتبه علمی :دانشیار

گرایش : زمین شناسی

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تلفن: 33670021-086

 

 

سوابق تحصیلی

 

 • فارغ التحصيل کارشناسی: رشته زمين شناسی , دانشگاه فردوسی مشهد , ايران ,1368
 • فارغ التحصيل کارشناسی ارشد: رشته زمين شناسی ,  گرايش رسوب شناسی و سنگ رسوبی ,دانشگاه تهران , ايران , 1371
 • فارغ التحصيل دکترا: رشته زمين شناسی , دانشگاه تربيت معلم تهران , ايران , 1379
 • عنوان پايه نامه دکترا : تاثير پارامترهای رسوب شناسی و ژئومورفولوژی بر رسوبدهی بار معلق زير حوضه های شاخص حوضه آبريز  درياچه نمک , خرداد 1379 , دانشگاه تربيت معلم تهران
 • عنوان پايان نامه فوق ليسانس : رسوب شناسی و سنگ شناسی سکانس کانی سازی در نئوژن در حوضه تلخه رود ( بين تبريز و اهر ) تابستان 1371 , دانشگاه تهران
 • عنوان پايان نامه ليسانس : خصوصيات سنگ شناسی سازند مزدوران در منطقه گورچين مشهد , 1368 دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق آموزشی

 

دروس ديجيتالی تهيه شده :
 • درس کاني شناسی نوری
 • درس کانی و سنگ
 • درس زمين شناسی عمومی
 • درس سنگ شناسی توصيفی 1 (سنگهای آذرين )
 • درس سنگ شناسی توصيفی 2 (سنگهای رسوبی و سنگهای دگرگونی )
 • درس زمين شناسی ايران
 • درس مبانی نفت و گاز

تدریس دروس کارشناسی :
 • زمين شناسی عمومی
 • کانی شناسی نوری
 • سنگ شناسی توصيفي1و2
 • کانی شناسی توصيفي1
 • زمين شناسی ايران،منابع نفت و گاز
 • کارتوگرافی و تفسير عکس های هوايی
 • برداشت1و2- بازديد زمين شناسی 1و 2
 • رسوب شناسی
 • سنگ شناسی رسوبی
 • محيط رسوبی
 • خاکشناسی عمومی
 • جقرافيای کواترنر
 • آبهای زیرزمینی
 • کارتوگرافی
 • سنگ شناسی عمومی
 • زمین شناسی اقتصادی ایران
 • تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی


تدریس دروس کارشناسی ارشد:

        *طراحی پروژه های ژئوشیمیایی

       * اکتشاف کانسارهای غیر فلزی

       * اکتشاف کانسارهای فلزی

 • روشهای ترسیمی در اکتشاف
 • هیدروژئولوژی پیشرفته
 • نمونه برداری
 • پایان نامه

زمینه های پژوهشی

---

سابقه پژوهشی :

 • تجربه در تحقيقات و مطالعات فرسايش و رسوب حوضه های آبخيز
 • تجربه در برنامه ريزی, تلفيق و مديريت حوضه های آبخيز
 • تجربه در تحقيقات ومطالعات منابع آبهای زير زمينی
 • تجربه در تحقيقات و مطالعات زمين شناسي
 • تجربه در مطالعات ژئوالکتریک،تجربه و تحقیق در زمینه آلودگیهای محیط زیست
 • تجربه و تحقیق در اکتشاف مواد معدنیطرح های پژوهشی

 • قديمي،فريدون(1381) بررسي عوامل شورکننده اب رودخانه قره چاي در منطقه تفرش، دانشگاه علم و  صنعت-واحداراک
 • قديمي،فريدون(1382) تعيين نقش عامل زمين شناسي در توليد رسوب و فرسايش حوضه هاي ابخيز  استان  مرکزي دانشگاه علم و صنعت-واحد اراک
 • قديمي،فريدون(1383) انجام مطالعات اجرائئ آبخيز داري حوضه استهلک بخش مرکزي خمين، دانشگاه  علم و  صنعت-واحد اراک
 • قديمي،فريدون(1383) تعيين زمين شناسي حوضه آبريز کوير ميقان اراک از حيث  لرزه خيزي و  آبي، دانشگاه علم  و صنعت
 • قديمي،فريدون(1384) ارائه الگوي مناسب جهت  تنظيم  شناسنامه  قنوات  استان  مرکزي،  دانشگاه  علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1384) بررسي وضعيت منابع آبي کارستهاي محلات –دليجان، دانشگاه علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1385) مطالعه مکان يابي محل دفن زباله هاي شهري کميجان، شهرداري کميجان
 • قديمي،فريدون(1385) مطالعه و بررسي و تهيه شناسنامه قنوات به تعداد 22 رشته، مديريت آب وخاک سازمان جهاد  کشاورزي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1385) انجام مطالعات  تفضيلي اجرايي حوزه نمک کور بخش مرکزي شهرستان اراک، مديريت  آبخيزداري سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1385) نقش عامل زمين شناسي در فرسايش تشديد شونده حوضه هاي آبخيز استان مرکزي، دانشگاه علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1386) انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه شهري بخش خنداب، سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1386) انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه شهري آشتيان، مديريت آبخيزداري سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1386)انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه انانجردآشتيان، مديريت آبخيزداري سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1386)جايگاه زمين شناسي -معدني -جغرافيايي و توريستي پلاياي ميقان اراک، دانشگاه علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1387) مطالعات زمين شناسي و لرزه خيزي اراضي شهر جديد امير کبير، شهر جديد امير کبير
 • قديمي،فريدون(1387) تفسير مطالعات ژئوفيزيک منطقه هفتاد قله اراک وجانمايي چاههاي اکتشافي، شرکت سهامي آب منطقه اي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1387)تعيين رخساره هاي رسوبي حوضه اراک به کمک داده هاي ژئو الکتريک، دانشگاه  علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1388) راهکارهاي افزايش بهره وري قنوات و ذخيره سازي آب در آنها، شرکت آب و فاضلاب روستايي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1388) پهنه بندي سازندهاي سخت استان مرکزي با رويکرد پتانسيل آبي، شرکت آب و فاضلاب  روستايي استان مرکزي
 • قديمي،فريدون(1388) تعيين  مدل تبخيري پلاياي ميقان  اراک، دانشگاه علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1389) تعيين منشا آبگرم هاي ايران با استفاده از اطلاعات ژئو شيميايي، دانشگاه علم و صنعت
 • قديمي،فريدون(1391) پتانسيل سنجي امکان و نحوه آبگيري ازمنابع آب سطحي با احداث ساره هاي آبي، شرکت آب و فاضلاب روستايي استان مرکزي،
 • قديمي،فريدون(1391) پتانسيل سنجي سازندهاي غير کربناته بمنظورتامين آب، شرکت آب و فاضلاب روستايي استان مرکزي،
 • قدیمی، فریدون(1393)تحلیل استفاده از آبگرم چشمه های محلات در کشاورزی با توجه به عناصر اصلی و عناصر فرعی، دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1394)شناسایی استعدادهای مناسب سازندهای حاوی طلا و سرب و روی در استان مرکزی، دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1395)ارزیابی و تعیین شاخص کیفی چاه های آب شرب دشت امان آباد اراک، دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1396) تاثیر فعالیت های معدن کاری در آلودگی های زیست محیطی، دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1397)ارزیابی ژئوشیمیائی زیست­محیطی منابع آلاینده آب و خاک در منطقه کویر میقان اراک بمنظور تعیین ضریب تاثیر فعالیتهای زیست­محیطی معدنی نمک سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران (واحد اراک)، کارفرما: شرکت املاح ایران، مجری: دانشگاه صنعتی اراک.
 • قدیمی، فریدون(1397)بررسی امکان راه اندازی پایلوت تصفیه خانه پساب شرکت کاغذ پارس، کارفرما کاغذ پارس، مجری، دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1397)ارزیابی پهنه آلودگی دفن زباله های قدیمی کوکبیه شازند، کارفرما: شهرداری شازند، مجری : دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1398) بررسی های امتشافی زمین شناسی و منابعآبی شهر خنجین، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرمزی، مجری: دانشگاه صنعتی اراک
 • قدیمی، فریدون(1398) بررسی روشهای طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه پساب تلفیقی پیوسته نوین جهت بازیافت آب کارخانه کاغذ پارس (مقیاس نیمه پایلوت)، کارفرما: گروه کاغذ پارس، مشاور: دانشگاه صنعتی اراک(معافیت مالیاتی-سازمان صمت خوزستان)


  طرح های مطالعاتی

*قدیمی، فریدون(1381)مطالعات هیدروژئولوژی و هیدرولوژی مجتمع آبرسانی شهراب، کارفرما، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی، مهر 81

*قدیمی، فریدون(1382) مطالعه تامین آب  ناحیه صنعتی شهدای راونج  دلیجان، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، آبان 82

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی دلیجان، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی محلات، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی کمیجان کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی مامونیه، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی زاویه، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی خمین، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی خیرآباد ، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی ایبک آباد اراک، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، دی83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی آشتیان، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، دی 83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی فرمهین، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، دی83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی گرکان آشتیان، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، آذر83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی ابراهیم آباد اراک، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی،خرداد83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعه تامین آب  شهرک صنعتی شازند، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر83

*قدیمی، فریدون(1383)انجام خدمات مرحله اول پروژه تامین آب شرب شهرستان محلات از سازندهای سخت منطقه ، کارفرما:آبفا مرکزی، دی83

*قدیمی، فریدون(1383)مطالعات تامین آب شهرستان محلات  ، کارفرما:آبفا مرکزی، شهریور83

*قدیمی، فریدون(1383) مطالعات زمین شناسی و آب یابی  مجتمع آبرسانی روستاهای آمره و طرلان از توابع کمیجان، کارفرما: آبفار مرکزی،مهر 83

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات ژئوالکتریک شهرک صنعتی دلیجان، کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، شهریور 84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات تامین آب ناحیه صنعتی بازنه شازند، کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی،بهمن84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات ژئوالکتریک اراضی مجتمع رازگردان ارک، کارفرما :آبفار مرکزی، اسفند 84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات زمین شناسی و منابع آبی برای تامین آب روستای  خارپهلو از توابع اراک، کارفرما: آبفار مرکزی،مرداد84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات زمین شناسی و منابع آبی برای تامین آب روستای  آهو از توابع آشتیان، کارفرما: آبفار مرکزی،مرداد84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات ژئوالکتریک منطقه اراضی مجتمع آمره کمیجان و روستای امیر آباد فراهان ، کارفرما: آبفار مرکزی، خرداد84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات زمین شناسی و منابع آبی برای تامین آب مجتمع سلیم آباد  از توابع کمیجان، کارفرما: آبفار مرکزی،شهریور84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات ژئوالکتریک  اراضی مجتمع سعیدیه تفرش،آخارپهلو خنداب، آهو آشتیان و ابراهیم آباد اراک، کارفرما: آبفار مرکزی، آبان84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات زمین شناسی و منابع آبی برای تامین آب  شرب روستای تلخاب از توابع فراهان، کارفرما: آبفار مرکزی،شهریور84

*قدیمی، فریدون(1384) مطالعات ژئوالکتریک منطقه محلات، کارفرما: آبفا مرکزی، اردیبهشت 84

*قدیمی، فریدون(1385) مطالعات ژئوالکتریک منطقه محلات، کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی،خرداد85

*قدیمی، فریدون (1386) مطالعات ژئوالکتریک شهرک گل و گیاه منطقه کندها در خمین، کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی خمین،خرداد86

*قدیمی، فریدون (1386) مطالعات ژئوالکتریک منطقه کمیجان، کارفرما :مدیریت جهاد کشاورزی کمیجان، خرداد86

*قدیمی، فریدون(1377) مطالعات ژئوالکتریک منطقه سربند شهرستان تفرش، کارفرما:آبفار مرکزی، شهریور87

*قدیمی، فریدون(1387) مطالعات ژئوالکتریک منطقه قالهر شهرستان دلیجان، کارفرما: آبفار مرکزی، آذر87

*قدیمی، فریدون (1387)مطالعات ژئوالکتریک مجتمع جوشق -مهدی آباد شهرستان دلیجان، کارفرما:آبفار مرکزی، آذر87

*قدیمی، فریدون(1387) مطالعات ژئوالکتریک منطقه کلاغ نشین شهرستان اراک، کارفرما: آبفار مرکزی، شهریور87

*قدیمی، فریدون(1387) مطالعه زمین شناسی و منابع آب مجتمع قالهر و مزوش دلیجان، کارفرما: آبفار مرکزی، آذر87

*قدیمی،فریدون(1387)مطالعات زمین شناسی، منابع آب و ژئوالکتریک منطقه علی بلاغی شهرستان اراک، کارفرما :آبفار مرکزی، خرداد87

*قدیمی، فریدون(1387) مطالعات زمین شناسی و منابع آب مجتمع جوشق ،مهدی آباد، لاران، و ریجان شهرستان دلیجان، کارفرما: آبفار مرکزی،آذر87

*قدیمی، فریدون(1387) مطالعات ژئوالکتریک منطقه شهراب تفرش،کارفرما: آبفار مرکزی، خرداد87

*قدیمی، فریدون(1387)مطالعات بیلان آبی منطقه شهراب شهرستان تفرش، کارفرما: آبفار مرکزی،بهمن87

*قدیمی، فریدون(1388)مطالعه زمین شناسی و منابع آب مجتمع بزیجان شهرستان محلات ، کارفرما: شرکت آبفار مرکزی،فروردین 88

*قدیمی، فریدون(1388)مطالعه ژئوالکتریک منطقه بزیجان محلات، کارفرما:آبفار مرکزی،خرداد88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعه ژئوالکتریک منطقه لار-مصرقان از شهرستان زرندیه، کارفرما:آبفار مرکزی، تیر88

*قدیمی، فریدون(1388)مطالعات ژئوالکتریک منطقه ورده شهرستان زرندیه ، کارفرما :آبفار مرکزی، خرداد88

*قدیمی، فریدون(1388)مطالعات ژئوالکتریک منطقه چال شهرستان تفرش، کارفرما:آبفار مرکزی، اردیبهشت 88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعات زمین شناسی و منابع آب مجتمع تلخاب-ارتگل-چاقر شهرستان فراهان، کارفرما:آبفار مرکزی:آذر88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعات ژئوالکتریک تامین آب شهرک صنعتی دلیجان، کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، آبان 88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعات ژئوالکتریک شهرک صنعتی خمین، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، تیر88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعات ژئوالکتریک شهرک صنعتی خرقان از توابع شهرستان زرندیه ،کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، بهمن88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعات ژئوالکتریک تامین آب شهرک صنعتی محلات، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، شهریور88

*قدیمی،فریدون(1388)مطالعات ژئوالکتریک ناحیه صنعتی شهابیه از توابع شهرستان خمین، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، آذر88

*قدیمی،فریدون (1388)مطالعات ژئوالکتریک برای تعیین محل حفر چاه آب شهرک صنعتی نمونه ، کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی قم، مهر 88

*قدیمی، فریدون (1388)مطالعات ژئوالکتریک برای تعیین محل حفر چاه آب شهرک صنعتی محمود آباد، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی قم، آبان 88

*قدیمی، فریدون (1388) مطالعات ژئوالکتریک برای تعیین محل حفر چاه آب شهرک صنعتی سلفچگان، کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی قم اسفند88

*قدیمی، فریدون(1388) بررسی سفره آب زیرزمینی و تعیین مناسبترین محل حفر چاه، کارفرما: سایپا خمین، اسفند88

*قدیمی، فریدون(1388) مطالعه ژئوفیزیک طرح پخش سیلاب پرندک ، کارفرما:شرکت مهندسی فنون آب هستی، دی 88

قدیمی، فریدون(1388) مطالعات ژئوالکتریک اراضی 96 هکتاری شهرک صنعتی شکوهیه خمین، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی قم،تیر 88

*قدیمی، فریدون (1389) مطالعات مکان یابی سیمان خمین (فاز صفر) ، کارفرما: شرکت سیمان خمین

*قدیمی، فریدون (1389)مطالعات زمین شناسی و منابع آب شهرستان هندودر، کارفرما: آبفا مرکزی

* قدیمی، فریدون (1389) مطالعات ژئوالکتریک دره سار-دره دربند شهرستان محلات (فاز تکمیلی) ، کارفرما: آبفار مرکزی

*قدیمی، فریدون (1389) مطالعات ژئوالکتریک منطقه سقانلیق ساوه، کارفرما :آبفار مرکزی

*قدیمی، فریدون (1389) مطالعات ژئوالکتریک مجتمع تلخاب -چاقر-ارتگل شهرستان فرمهین، کارفرما: آبفار مرکزی

* قدیمی، فریدون (1389) مطالعات ژئوالکتریک محدوده علیشار شهرستان زرندیه ، کارفرما : آبفار مرکزی

*قدیمی، فریدون (1389)مطالعات ژئوالکتریک محدوده روستای گیلی شهرستان اراک ، کارفرما:آبفار مرکزی

*قدیمی، فریدون ( 1389) مطالعات ژئوالکتریک مجتمع راوه -کهک شهرستان دلیجان، کار فرما:آبفار مرکزی

*قدیمی، فریدون (1389) مطالعات زمین شناسی تکمیلی و ژئوالکتریک مجتمع امامزاده ورچه شهرستان خمین، کارفرما: آبفار مرکزی

*قدیمی، فریدون (1389) مطالعات ژئوالکتریک مجتمع خنجین شهرستان کمیجان، کارفرما : آبفار مرکزی

* قدیمی، فریدون(1390)مطالعات زمین شناسی و منابع آب شهرستان نراق، کارفرما :آبفا مرکزی

*قدیمی، فریدون (1390)مطالعات ژئوالکتریک شهرستان نراق کارفرما:آبفا مرکزی

*قدیمی، فریدون ( 1390) مطالعات زمین شناسی و منابع آب شهرستان خمین : کارفرما:آبفا مرکزی

*قدیمی،فریدون(1390) مطالعات ژئوالکتریک برای تعیین محل حفر چاه آب شهرک صنعتی قنوات ، کارفرما شرکت شهرک های صنعتی قم

*قدیمی، فریدون(1390) مطالعات زمین شناسی، هواشناسی و منابع آب حوزه آبریز شهرک صنعتی سلفچگان ، کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

* قدیمی، فریدون(1390)مطالعات ژئوالکتریک محدوده پایگاه سوم شهرستان کبودر آهنگ ، کارفرما:پایگاه سوم نوژه همدان

 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک طرح آقای ابراهیمی شهرستان دلیجان ، کارفرما ابراهیمی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع أیزج – ابردر شهرستان تفرش ،کارفرما ،آبفار مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع راوه –کهک  شهرستان دلیجان  ،کارفرما ،آبفار مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع خنجین  شهرستان کمیجان  ،کارفرما ،آبفار مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک  مزرعه  آقای رضایی  شهرستان محلات ، کارفرما رضایی   
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک  محدوده پایگاه سوم شکاری کبودر آهنگ  شهرستان کبودر آهنگ ، کارفرما   نوژه همدان  
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه زمین شناسی تکمیلی و ژئوالکتریک مجتمع امامزاده ورجه شهرستان خمین، کارفرما ،آبفار مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک روستای خوگان سفلی شهرستان خمین ،کارفرما :شورای روستا
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک محدوده آقای رجایی پور از روستای خوگان سفلی شهرستان خمین ،کارفرما رجایی پور
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک روستای مزاین شهرستان خمین ،کارفرما  حسینی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقای شریفی شهابیه خمین  ،کارفرما  شریفی  
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک  منطقه علیشار از شهرستان زرندیه  ،کارفرما آبفار مرکزی  
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک روستای گیلی از شهرستان اراک  ،کارفرما آبفار مرکزی  
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک مجتمع خنجین  از شهرستان کمیجان  ،کارفرما آبفار مرکزی   
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک مجتمع راوه –کهک  از شهرستان دلیجان  ،کارفرما آبفار مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک شهرستان هندودر  ،کارفرما آبفا مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390)  مطالعه زمین شناسی و منابع آبی شهرستان نراق جهت تامین آب شرب شهر کارفرما آبفا مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه  برادران روستای انجدان از شهرستان اراک  ،کارفرما  برادران   
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک  محدوده مصرقان  از شهرستان زرندیه  ،کارفرما آبفار مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک شهرستان نراق  ،کارفرما آبفا مرکزی
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک شهرک صنعتی قنوات قم  ،کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی قم
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک محدوده مرغداری پیشنهادی آقای کاشانی از محلات ،کارفرما کاشانی    
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه ژئوالکتریک محدوده  فرنق  از شهرستان دلیجان ،کارفرما شورای روستا
 • قدیمی ، فریدون (1390) مطالعه زمین شناسی و منابع شهرک صنعتی سلفچگان  ،کارفرما: شرکت شهرک صنعتی قم
 • قدیمی،  فریدون (1391)مطالعات اکتشاف منابع آبی شهرستان خمین ، کارفرما آبفا مرکزی
 • قدیمی، فریدون (1391)مطالعات ژئوالکتریک شهرستان خمین، کارفرما :آبفا مرکزی
 • قدیمی، فریدون (1391) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای میرزایی روستای مالک آباد اراک ، تیر 1391
 • قدیمی، فریدون (1391) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقای زکاهی روستای فیض آباد آشتیان ، خرداد 91
 • قدیمی، فریدون (1391)مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقای قدرت الله عباسی روستای گوار اراک، تیر 91
 • قدیمی، فریدون (1391) مطالعه ژئوالکتریک روستای خانه میران اراکف کارفرما:آبفار مرکزی، تیر 91
 • قدیمی، فریدون (1391) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه مهندس دولتشاهی -مهر آباد اراک، شهریور91
 • قدیمی، فریدون (1391) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقای غیاثی پور روستای غیاث آباد اراک
 • قدیمی، فریدون (1391)مطالعه ژئوالکتریک کارخانه سیمان شهرستان دلیجان، کارفرما :شرکت سیمان عمران انارک ،مهر91
 • قدیمی، فریدون (1391) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقای ارژنگیان آشتیان ، اسفند91
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات ژئوالکتریک منطقه شرشره -گزردر شهرستان خنداب ، کارفرما : ابفار مرکزی 
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات ژئوالکتریک گارگاه شن و ماسه قاسمی خنجین شهرستان کمیجان
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک منطقه مرزیجران شهرستان اراک ، کارفرما آبفار مرکزی 
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقا زیارتی روستای آقا زیارت شهرستان ساروق 
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعه ژئوالکتریک روستای کاروانسرای شهرستان اراک ، کارفرما، آبفار مرکزی
 • قدیمی،فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه رحیمی و شرکاء روستای علی در شهرستان خنداب
 • قدیمی، فریدون (1392)مطالعات ژئوالکتریک منطقه کودزر شهرستان اراک، کارفرما ، آبفار مرکزی 
 • قدیمی، فریدون (1392)  مطالعات ژئوالکتریک مجتمع دامداری شهرستان فرمهین روستای تلخاب 
 • قدیمی،فریدون (1392)مطالعات ژئوالکتریک منطقه حسین آباد بغدادی شهرستان اراک، کارفرما:آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک منطقه ارجناوند -قشلاق زیبا شهرستان خنداب ، کارفرما :آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع کودزر شهرستان اراک، کارفر ما : ابفار مرکزی 
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع سیلجرد شهرستان ساوه، کارفرما: آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه حاج علی اصغر حافظی ، ضیاء اباد خنجین 
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه امیر حسین خانی ،شهرستان خنجین
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک مرغ درنای آقای دکتر بیگی ، شهرستان دلیجان
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای سبزآبادی کمیجان
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئوالکتریک منطقه سینه قان شهرستان دلیجان، کارفرما:آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات ژئواکتریک منطقه سمقاور شهرستان کمیجان، کارفرما: آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون (1392) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع انانجرد آشتیان، کارفرما: آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات اکتشافی مجتمع ورین شهرستان محلات ، کارفرما: آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات اکتشاف منابع آبی مجتمع لالکان شهرستان زرندیه ، کارفرما : آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات ژئوالکتریک مجتمع آنانجرد شهرستان آشتیان ، کارفرما :آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعه ژئوالکتریک تامبه خانه شرکت نفت شهرستان خرم آباد
 • قدیمی، فریدون(1392) مطالعات ژئوالکتریک روستای فارسیجان شهرستان اراک به نمایندگی آقای سالاری
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئواکتریک مجتمع لالکان شهرستان دلیجان، کارفرما:آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای رفیعی ، شهرستان شازند
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای نقیب زاده ، کرمانشاه 
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعه ژئوالکتریک مزرعه آقای قاسمی شهرستان دلیجان
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک منطقه قلعه ارجناوند شهرستان اراک
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای فیض آبادی ، شهرستان آشتیان
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک منطقه سر سختی شهرستان شازند، کارفرما: آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1393)مطالعات ژئوالکتریک منطقه شهراب تفرش(فاز تکمیلی) کارفرما :آبفار مرکزی
 • قدیمی، فریدون(1393)مطالعات ژئوالکتریک منطقه ورین محلات ، کارفرما:آبفارمرکزی
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات اکتشاف منابع آبی منطقه راونج شهرستان دلیجان:کارفرما : آبفار مرکزی، اردیبهشت 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات اکتساف منابع آبی مجتمع نوازن شهرستان اراک، کارفرما :آبفار مرکزی، تیر 1393
 • قدیمی، فریدون(1393)مطالعات ژئوالکتریک روستای قلعه بالا از منطقه ساروق، شهرستان اراک ، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک روستای قاطر آغاج شهرستان کمیجان، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای ذبیح الله عابدی شهرستان فامنین همدان، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای رضاییان شهرستان فامنین همدان، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک مجتمع نوازن شهرستان اراک، کارفرما:شرکت ابفار مرکزی،1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک روستای نور علی بیک شهرستان ساوه(فاز اولیه و فاز تکمیلی)، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک شهرک گل و گیاه شهر میلاجرد از شهرستان کمیجان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک شهرک گل و گیاه شهرستان خنداب، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خنداب، 1393
 • قدیمی، فریدون(1393) مطالعات ژئوالکتریک منطقه شیرین آباد شهرستان فرمهین ، کارفرما :شرکت آبفار مرکزی ، 1393
 • قدیمی، فریدون(1394) مطالعات ژئوالکتریک منطقه سلیم آباد از شهرستان فرمهین، کارفرما :شرکت آبفار مرکزی، اردیبهشت 1394
 • قدیمی، فریدون(1394) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای علی حسین خانی ، روستای ضیاء آباد شهر خنجین از شهرستان فرمهین ، خرداد 1394
 • قدیمی، فریدون(1394) مطالعات ژئوالکتریک باغ آقای محمدی، شهرستان کرهرود اراک، تیر 1394
 • قدیمی، فریدون(1394) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای نوری از عباس آباد شهرستان شازند، آبان،1394
 • قدیمی، فریدون(1395) مطالعات ژئوالکتریک منطقه دستجان از شهرستان اراک، اردیبهشت 1395
 • قدیمی، فریدون(1395) مطالعات ژئوالکتریک منطقه کلاغ نشین از شهرستان اراک،کارفرما: آبفاذ مرکزی، 1395
 • قدیمی، فریدون(1395) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای محمدی در خمین،  مرداد 1395
 • قدیمی، فریدون(1395) مطالعات ژئوالکتریک روستای مزرعه خاتون شهرستان نوبران،1395 شهریور
 • قدیمی، فریدون(1395) مطالعات ژئوالکتریک کارخانه آلومرول نوین شهرستان اراک، شهریور 1395
 •  قدیمی، فریدون(1396) مطالعات زمین شناسی و اکتشاف منابع آبی شهرستان دلیجان به منظور تامین آب، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی، اسفند1396
 • قدیمی، فریدون(1397) مطالعات زمین شناسی و اکتشاف منابع آبی شهرستان مامونیه به منظور تامین آب، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی، افروردین1397
 • قدیمی، فریدون(1397)مطالعات مطالعات زمین شناسی و آب یابی(هیدروژئولوژی) منطقه ویدرشهرستان زرندیه، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی، مشاور: فریدون قدیمی
 • قدیمی، فریدون (1398) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای کریمی در روستای فرهاد آباد شهر مامونیه، کارفرما: حسین کریمی، زمستان 1398
 • قدیمی، فریدون(1398) مطالعات ژئوالکتریک مزرعه آقای سید محمد حسینی و شرکاء شهرستان کمیجان: کارفرما محمد حسینی، پاییز 1398

مقالات مجلات

 

 • مقاله های ‌چاپ شده در مجله های علمی - پژوهشی و ISI

Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,Statistical analysis of the hydrochemical evolution of groundwaterin alluvial aquife of Arak Mighan Markazi provinc,Iran,Journal of Water Sciences Research,V1,12-35,2012

- Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,Abdolmotaleb Hajati,Identification of groundwatercontamination sources of Lakan lead and zinc mine,Khomain,Iran,Journal of Mining and Environment (JME),121-134,2012

- Ghadimi,Feridon, Mohammad Ghomi, Evalution of geochemical cotrolling  parameters of groundwater in Arak using factor analysis,Envirinmental Technolog,2012

- Ghadimi,Feridon,Mahmoud Mirzaee, Mohammad Ghomi,Mina Araghi,Multivariate  statistical analyzing ofchemicalparametersof thermal and non thermalsprings of Mahalat area in Iran,Journal of geopersia,V.3,57-68,2013

- Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,Geochemical and sedimentary  changes of Mighan playa in Arak, Iran,Iranian Journal of Earth Sciences(EJES) ,V,5.25-32,2013

- Ghomi,Mohammad Feridon Ghadimi,Evolution of soil contamination in  the abandoned Lakan Lead and Zinc mine by heavy metals,Iran,12-28, 2013

- Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,Geochemical evalution of drinking groundwater in Arak city, Iran,Iranian Journal of Earth Science,2013

- Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,Mohsen Ranjbar, Abdolmotaleb Hajati, Sources of Contamination  in rainwater by  major and heavy elements in Arak,Iran,Journalof WaterSciences Research,2013

- Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,Mohsen Ranjba,Abdolmotaleb Hajati,Statistical Analysis of heavy metal in urban dusts of Arak ,Iran,Iranian journal ofEnergy and Environment,2013

- Ghadimi,Feridon, Mohammad Ghomi,Assessment of municipal wastewater on the heavy Metalpollution of water and sedimentin Arak Mighan Lake,Iran,Journal of Tethys,V.3,205-214,2013

- Ghadimi,Feridon,Assessment of the source of chemical elementsin sediment from Arak Mighan Lake, International Journal of Sediment Research in china,v.20,pp.159-177,2014

Ghadimi,Feridon,Prediction of Degree of soil contamination based on support vector machine and K-Nearest Neighbor methods: A case study in Arak,Iran,Iranica   Journal of Energy and Envirinment, V.4,P.345-353,2014


Ghadimi,Feridon,Astatistical and support vector machine approch for assessing heavy metal contamination in soil, dust,and rainwater from the Arak city,Iran,International Research Journal of Applied and Basiv Sciences,V.8,P.1539-1556,2014.و 1539-1556,2014

Ghadimi ,Feridon, Assesment of heavy metals contaminatiom in urban topsoil from Arak industrial city Iran, Journal of Tethyis, V.2NO.3,P-196-209,2014

 • Ghadimi,Feridon,Prediction of heavy metals contamination in the groundwater of Arak region using artificial neural network and multiple linear regressionJournal of TethysV.3,No.3,P-203-215,2015

Bazdar,H.,Fattahi,H.,Ghadimi,F,Hybride ANN with Invasive Weed Optimization Algorithem,A new technique for prediction of Gold and Silver in Zarshuran Gold Deposite,Iran, Journal of Tethys: Vol.3,No.3,273-286,2015

Ghadimi,F.,Assessment of type and usage of the Thermal water in Mahalat,Markazi province,Iran,Iranian Journal of Earth Sciences,Vol.7.,P.124-133,2015.

 •  
 • Oskooi,B.,Mirzaei,M.,Mohammadi,B.,Moghadam,m.,Ghadimi,F,Integrated interpretation of the magnetotelluric and magnetic data from Mahallat geothermal field,Iran,Stud.Geophys.Geod.,60,141-161,2016

Bayatzadeh Fard,Z., Ghadimi,F .,Fattahi,H, The use of artificial intelligence techniques to predict the distribution of heavy metals in groundwater at the Lakan lead-zinc mine in Iran,journal of Mining and Environment,  2016

Ghadimi,F,Ghomi,M,Malaki,EUsing stream sediment data to determine geochemical anomalies by statistical analysis and fractal modeling in Tafrash Region,Central Iran,Geopersia 6(1),P.45-61,2016

Ghadimi,F.,Ghom,,M.,Aref Sadigh,Identification of Ti-anomaly in stream sediment geochemistry using stepwise factor analysis and multifractal model in Delijan District Journal of mining and geo-engineering,V.60.No.1,2016.

Ghadimi,F.,Mohammad Ghomi.,Azimi,R.,Sources of nitrate and bromide contaminants of groundwater in alluvial aquifer of Arak,Iran,Journal of Tethys,Vol.4,No.2,p.100-115,2016.

Fattahi,H, Ghadimi,F.A hybrid artificial neural network with particle swarm optimization for estimation of heavy metals of rainwater in the industrial region- case study Journal of Tethy,Vol. 4, No. 2, 154–168,2016.,

Ghadimi,F,Machine Learning Algorithm for Prediction of Heavy Metal Contamination in the Groundwater in the Arak Urban Area,

Journal of Tethys,NO.2,2017

Nastaran Zandy Ilghani, Feridon Ghadimi, Mohammad Ghomi,Application of alteration index and zoning for PbZnexploration in Haft-Savaran area, Khomein, Iran,Journal of Mining and Environment(JME),Vol.9,NO.1,,p229-242,2018

 

Fooladi · F. Ghadimi · S. J. Sheikh Zakariaee · H. Rahimpour Bonab,Identification of dust generation potential in Mighan watershed.International Journal ofEnvironmental Science and Technology2019-DOI 10.1007/s13762-019-02516-y

 

Feridon Ghadimi, Massume KhavariComparison of original and weighted singularity indexin separation of Pb- Zn mineralized zone in the Haft Savaran district, Central Iran.Iranian Journal of Earth Science,Vol. 11, No. 2, 2019, 160-170

Feridon Ghadimi, Abdolmotaleb Hajati, Akram Sabzian.Assessment of heavy metal contamination in waters due to Mineral Salts Company from Mighan playa/lake, Arak, Iran Journal of Mining and Environment.Published Online: 31 December 2019.

DOI: 10.22044/jme.2019.8791.1765


 

,

 

 

 

,

- قديمي, فريدون, ابراهيم امين سبحاني،بررسي رسوبزايي زونها و دورانهاي زمين شناسي در حوضه آبريز درياچه نمک، پژوهش و سازندگي،  شماره 39، صفحات36-41،سال 1377

- قديمي، فريدون, افشين پورمتين و جمال قدوسي، بررسي امکان طبقه بندي مارنها بر اساس خصوصيات  فيزيکي و شيميايي در منطقه تفرش، پژوهش و سازندگي، شماره 40-41-42، صفحات30-34سال 1378

- قديمي،فريدون, افشين پورمتين و جمال قدوسي، بررسي رابطه بين اشکال فرسايش با خصوصيات فيزيکي – شيميايي مارنها، پژوهش و سازندگي، شماره 40-41-42، صفحات 95-99سال 1378

- قديمي، فريدون , ابراهيم امين سبحاني و جمال قدوسي، تعيين الگوي  توزيع آماري رسوب  معلق  حوضه  آبريز درياچه نمک،  پژوهش و سازندگي، شماره 44 صفحات 94-99سال 1378

- قديمي، فريدون, افشين پورمتين و جمال قدوسي، تعيين منشا مارنهاي تفرش با استفاده  از  آناليز  متمايز کننده، پژوهش و سازندگي، شماره 44، صفحات11-15سال 1378

- قديمي ،فريدون, جمال  قدوسي ، تجزيه  و تحليل  رسوب معلق و مواد  محلول در حوضه  آبريز  درياچه  نمک، پژوهش و سازندگي، شماره 45 صفحات 53-58سال 1378

- قديمي،فريدون ، جمال قدوسي و ابواقاسم زينلي، تعيين عوامل موثر بر فرسايش ورقه اي و شياري در اقاليم مختلف حوضه آبخيز قمرود، پژوهش و سازندگي، شماره 49 صفحات 38-43سال 1379

- سلحشور ،فاطمه سادات،بهروز رفيعي، سعيد خدابخش و فريدون قديمي،بر آورد شدت رسوبدهي معلق در زير حوضه هاي قره چاي در استان همدان،مجله علوم پايه دانشگاه بو علي سينا،جلد1، صفحه 21-30، سال 1386

- فيض نيا، سادات ،عبدالحسين محمدي، محسن محسني و فريدون قديمي، بررسي تاثير کاربري اراضي و حساسيت سازندها به فرسايش در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز،فصلنامه منابع طبيعي ايران،جلد3، صفحه 811-828 سال1386

- قديمي، فريدون تجزيه  تحليل رسوب معلق زير حوضه هاي رودخانه قره چاي، مجله علمي دانشکده فني ومهندسي علم و صنعت اراک،جلد1 ،صفحه20-25 سال1387

- ميرزايي ،محمود، محمد محمدزاده مقدم ، بهروز اسکويي، فريدون قديمي و سيد سجاد جزايري، پردازش  و تفسير داده هاي مغناطيس زميني مرتبط با منابع زمين گرمايي با استفاده از دو روش اويلر و شمال شرق محلات، مجله فيزيک زمين و فضا،جلد39، صفحه 83-96، سال 1392

- شريف پور ،کاوه، ف حميد رضا صباف، فريدون قديمي، عملکرد رفتار خاک دانه اي مسلح شده با  لايه هاي  ژئوسنتتيک، فصلنامه صنعت مقاوم سازي و بهسازي،جلد 6-1392

قدیمی، فریدون، صادق هاشمی و محمد قمی،تعیین بی هنجاری ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای جنوب شرق چادرملو به روش آمار چند متغیره و چند فراکتالی،شماره سوم، جلد چهارم،1394

 • بازدار، حبیب الله ،هادی فتاحی و فریدون قدیمی،مرور کلی بر کاربرد روش های پیشرفته هوش محاسباتی در
 • اکتشاف منابع معدنی،زمین شناسی اقتصادی،شماره2 جلد9 مورخ1396
 • - قدیمی، فریدون، زهرا قدیمی و محمد قمی،تعیین بی­هنجاری­های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه­ای معدن سرب و روی سنگل شمال خمین با استفاده از روش شاخص سینگولاریتی
 • مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی،دوره 11 شماره22،1396 
 • مهدی مردیان، کریم سلیمانی، کاکا شاهدی، عطالله کاویان و فریدون قدیمی تحلیل تغییرات زمانی انتقال مواد معلق در رود ماربره دره تخت لرستا نپژوهش های آبخیزداری
 • 1397 شماره 118 بهار
 • فریدون قدیمی، محمد قمی و الهه محمدی ولی کندی،ارزیابی آلودگی به عناصر سمی و سنگین خاک های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به روش تحلیل آماری و زمین آماری،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره 21، شماره 85، 1398، صفحه 139-153.
 • فریدون قدیمی و پگاه جوادی شریف،تعیین منابع آلاینده شیمیایی آب زیرزمینی دشت جنوبی اراک به روش های شاخص آلودگی و هندسه فراکتال،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دوره 74، شماره 2، تابستان ،صفحه 35-541398
 • فریدون قدیمی و پگاه جوادی شریف،تعیین منشاءآلودگی آب زیرزمینی آبخوان اراک به کمک تحلیل عاملی مرحله ای،مجله مرتع و آبخیزداری،دوره 72 شماره 3، پاییز 1398، صفحه 801-818
 • فریدون قدیمی، شیما سادات محمدی،تعیین دوره های سیلابی رود نیزار قم با استفاده از پادگانه های رودخانه ای، مجله مهندسی منابع آب، دوره 12، شماره 42، پاییز1398،صفحه 91-103
 • فریدون قدیمی،ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب میقان با استفاده از شاخص های آلایندگی، فصلنامه  پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ، شماره 1، دوره 78 سال1399،

[/item] [item title="مقالات کنفرانس ها"]

قديمي، فريدون، جريانهاي خرده دار به عنوان  مهمترين  فرآيند توليد رسوب در حوضه هاي آبخيز، دومين سمينار زمين لغزه و کاهش  خسارتهاي آن،تهران   ،1376

- قديمي، فريدون و حسن محمدي، تعيين فاکتورهاي موثربر زمين لغزش هاي حوضه  آبخيز مراغه ساوه،دومين سمينار زمين لغزه و کاهش خسارتهاي آن، تهران    1376

- قديمي، فريدون، بررسي منابع آب دشت زرند ساوه، اولين  کنفرانس ملي زمين شناسي مهندسي  و محيط  زيست ايران – دانشگاه تربيت معلم تهران،تهران ،1378

- قديمي، فريدون، ابراهيم امين سبحاني، تجزيه و تحليل ناحيه اي رسوب معلق در حوضه  آبريز درياچه نمک، اولين کنفرانس ملي زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران – دانشگاه تربيت معلم تهران،تهران ،1378

- قديمي، فريدون، تاثير خصوصيات  فيزيکو – شيميايي مارنها براشکال فرسايش، اولين کنفرانس ملي زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران – دانشگاه تربيت معلم تهران،تهران ،1378

- قديمي، فريدون، ابراهيم امين سبحاني، تعيين منشا رسوب زونها ودورانهاي زمين شناسي درحوضه آبريز درياچه نمک، اولين  کنفرانس ملي زمين شناسي مهندسي و  محيط  زيست  ايران – دانشگاه  تربيت  معلم تهران،تهران ،1378

- قديمي، فريدون، تجزيه و تحليل رسوب معلق و محلول حوضه آبريزدرياچه  نمک، دومين  کنفرانس ملي  فرسايش ورسوب , دانشگاه خرم آباد لرستان،1379

- قديمي، فريدون و علي اکبر داودي راد، عوامل کنترل  کننده  بارمعلق رودخانه  قره چاي در استان مرکزي، اولين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست , دانشگاه خواجه نصير تهران،1379

- قديمي، فريدون و افشين پورمتين، تحليل اماري رسوب در حوضه  ابخيز قره چاي از استان مرکزي، همايش ملي مديريت اراضي –فرسايش خاکو توسعه پايدار، اراک،1380

- قديمي، فريدون وعلي اکبر داودي راد، بررسي منشا و مواد الوده کننده شيميايي و فيزيکي رودخانه قره چاي در استان مرکزي، همايش ملي مديريت اراضي –فرسايش خاک و توسعه پايدار، اراک،1380

- قديمي، فريدون و محمد رضا حسين نژاد، بررسي تجزيه شيميايي مارن هاي تفرش براساس کاني شناسي و ترکيب شيميايي، دومين کنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، تهران،1380

- قديمي، فريدون و محمد رضا حسين نژاد، ارزيابي مقاومت ويژه واحدهاي سنگي در شناسايي زون گسلي منطقه سياوشان آشتيان، سومين همايش بين المللي مهندسي ژئو تکنيک و مکانيک خاک ايران، تهران،1381

- قديمي، فريدون و محمد رضا حسين نژاد، بررسي بحران اب  زير زميني  در حوضه ابريز دشت اراک، همايش دويستمين  سال بنيان شهر اراک، اراک،1382

- قديمي، فريدون و عين الله عزيززاده، بررسي پارامترهاي تاثير گذار مواد قرضه  بر ترک  خوردگي سد هاي خاکي با نگاهي  ويژه به سد خاکي ساروق در استان مرکزي، بيست و سومين گردهمايي علوم زمين،1383

- قديمي، فريدون، شناسايي معيار هاي لازم حفاري در سنگ مخزن آبدار منطقه آبگرم  محلات، همايش  حفاري  در  واحد  اراک دانشگاه علم صنعت ايران،اراک،1383

- محمدي عبدالحسين سادات فيض نيا و فريدون قديمي، مدلهاي برآورد رسوب درحوضه آبخيزقره چاي و  قمرود، کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت آب و خاک،اراک، 1383

- قديمي، فريدون و محمد رضا حسين نژاد، نقش GIS در تعيين عوامل موثر بر شدت فرسايش حوضه هاي  آبخيز، همايش ژئوماتيک 83،1383

- قديمي، فريدون، بررسي اکتشافي به منظور تعيين وضعيت محيطي سولفات  سديم  کوير ميقان اراک، کنفرانس مهندسي  معدن، تهران،1383

- قديمي، فريدون، ارزيابي پروژه هاي آبخيز داري حوزه آبخيز هفتان  شهرستان تفرش در  حفاطت و مديريت پايدار خاک، نهمين کنگره علوم  خاک ايران،1384

- قديمي، فريدون، بررسي عوامل تعيين کننده محل مناسب براي دفن  زباله شهر  کميجان،  انجمن  زمين شناسي و  محيط  زيست   ايران،1384

- قديمي، فريدون، تعيين مهمترين عوامل موثر بر شدت فرسايش حوضه آبخيز شهري تفرش، نهمين  همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران،1384

- سلحشور فاطمه سادات ،بهروز رفيعي،سعيد خدابخش و فريدون قديمي، بررسي حساسيت  به فرسايش واحد هاي سنگ شناسي  در حوضه آبخيز قره چاي در همدان، بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين،تهران ،1385

- قديمي، فريدون و محمد حسين قلعه نويي، تخمين ضريب ذخيره دشت جنوبي اراک به کمک داده هاي ژئو الکتريک،يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران،مشهد،1386

- صادقي ساويز،کريم سليماني،محمد مهدوي و فريدون قديمي، بررسي  روند  شورشدن  آبهاي  زير زميني دشت اراک،سومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت آب و خاک،کرمان،1386

- قديمي، فريدون ونادر کهنسال و مسعود بماني،ارزيابي مدلهاي مختلف برآورد رسوب معلق حوضه شاقوي خمين، چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي،اسلامشهر،1387

- آخوندي محمد جواد ،فريدون قديمي، بررسي کيفيت آب دشت  اراک از لحاظ  مقدار نيترات و  سختي در سالهاي متوالي سومين کنفرانس منابع آب ايران، تبريز،1387

- قديمي، فريدون، اهميت شورابه ها درشکل گيري معدن سولفات   سديم  کوير ميقان اراک، دومين کنفرانس مهندسي  معدن ايران، تهران ،1387

- قديمي، فريدون وعبدالرضا مقدسي،حميد رضا صبا ومحمود کمال زاده،بررسي نشت ازلاگونهاي بي هوازي درتصفيه خانه هاي فاضلاب ،سومين همايش ملي  آب و  فاضلاب  با رويکرد اصلاح الگوي مصرف،دانشگاه صنعتي آب و برق،تهران،1388

- قديمي، فريدون و مهدي فلاح صفري، بررسي نقش زير ساختها در طرح جامع پيش بيني زلزله در ايران ،برنامه ريزي ومديريت بحران، اولين کنفرانس مهندسي و مديريت زير ساخت ،دانشکده فني دانشگاه تهران،1388

- اميدي علي اکبرو فريدون قديمي، ارزيابي رفتار سد خاکي کمال ضميران سياوش،حميد رضا صبا، فريدون قديمي، بررسي رفتار  سه بعدي  بارکذاري بر  روي  ديوارهاي ميخکوبي شده، کنفرانس عمران و توسعه،لشت نشا،1390

- قديمي، فريدون، احمد باقري و ميثم صادقي، ارائه  مدل ژئوالکتريک منطقه چال شهرستان تفرش با استفاده از نرم افزار ژئوالکتريک،ارائه مدل ژئوالکتريک  منطقه  چال  شهرستان  تفرش با استفاده  از نرم افزار ژئوالکتريک، هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن، تهران ،1390

- خانجاني مجيد، فريدون قديمي عروس محله و عبدارضا هاشمي، پديده هاي  زمين شناسي موثر در بيابان زايي و گسترش تالاب ميقان اراک و راهکارهاي مقابله با آن،   دومين همايش ملي مقابله   با  بيابان زايي و توسعه پايدار تالابهاي کويري ايران،، اراک، 1390  

- ميرزايي محمود، فريدون قديمي عروس محله و فايقه مينا و بهزاد ترکاشوند، مطالعه گسل تلخاب و تبرته با وارون  سازي داده هاي مقاومت ويژه، سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران ،1390

- خانجاني مجيد، فريدون قديمي عروس محله، طبقه بندي شدت بيابان زايي اراضي ايران  توسط مدل اززمين شناسي (مطالعه موردي حوضه ميقان اراک، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالابهاي کويري ايران،اراک،1390

- هوشمندان حسن و فريدون قديمي، تاثير زلزله هاي دورونزديک گسل بر رفتار ديناميکي  يک سد، ششمين کنگره  ملي مهندسي عمران، سمنان،1390

- ضميران سياوش،حميد رضا صبا، فريدون قديمي، ارزيابي رفتار حايل هاي ميخکوبي شده با توجه به تغييرات ترازآب زير زميني و شرايط زهکشي، سومين سمينار ملي  مسايل ژئوتکنيکي شبکه هاي آبياري  و زهکشي، کرج،1391

- ضميران سياوش،حميد رضا صبا، فريدون قديمي، بررسي شکل هندسي گودبرداري در پايداري  ديوارهاي ميخکوبي شده تحت سربار متغير، اولين کنفرانس منطقه اي مهندسي عمران، رودبار،1391

- محمدي بهنام محمدي ،بهروز اسکويي، محمود ميرزايي وفريدون قديمي،مطالعه ساختارهاي زمين شناسي چشمه آبگرم محلات با روش مگنتو تلوريک، پانزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، تهران،1391

- دوانگران ارغوان،محمود ميرزايي وفريدون قديمي،مدلسازي داده هاي گراني با استفاده از معکوس سازي به روش زيز فضا، سي و يکمين گردهمايي علوم زمين، تهران،1391

- محمدي جهرودي شيما سادات،فريدون قديمي،همايون عسگريان،تعيين مدل سيلابي با استفاده از تراس هاي آبرفتي در رودخانه قمرود، دومين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه شهيد بهشتي.1391

- شوکت بار آرش، محمود ميرزايي، فريدون قديمي عروس محله،رضا مرادي کهواره و هادي رضايي  ازندرياني، مطالعه شکستگي ها در محل دفن زباله هاي شهري اراک  با  روش  مقاومت  ويژه، سي  و يکمين گردهمايي علوم زمين ، سازمان زمين شناسي کشور(ملي)،1391

- زرتاج حسين ،عليرضا مردوخ پور، فريدون قديمي عروس محله،پيام رجب زاده، بررسي  تحليل پايداري سدهاي  خاکي به کمک ژئوتکستايل ها با استفاده  از مدل هاي   سه بعدي با نرم افزار Plaxis 3D Foundation  دومين کنفرانس ملي سازه –زلزله-ژئوتکنيک بابلسر،1391

- زرتاج حسين ، عليرضا مردوخ پور، فريدون قديمي عروس محله ، پيام رجب زاده، بررسي عملکرد ژئوتکستايل ها بر پايداري سدهاي خاکي مسلح شده با توجه   به   پارامترهاي مقاومتي مصالح ،دومين کنفرانس ملي سازه –زلزله -ژئوتکنيک بابلسر،1391

- رضايي هادي، ، ازندرياني، محمود ميرزايي، فريدون قديمي عروس محله ،رضا مرادي گهواده، آرش شوکت،شناساييذزونهاي کارستي حاوي آب و گسلها در منطقه عليشار ساوه با  معکوس سازي  دادههاي  مقاومت ويژه  ، سي  ويکمين  گردهمايي علوم زمين ، آذر 1391، سازمان زمين شناسي کشور(ملي).1391

- مقدم مرضيه،مجيد شمس و فريدون قديمي،معرفي توان گردشگري و توريسم در کويرميفان اراک، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان ،1391

- حسيني سيد محمد رضا،محمد رضا صبا، فريدون قديمي، محمد حسين مشايخي، بررسي تاثير پارامترهاي هندسي برروي ديوارهاي گودبرداري مسلح شده با روش ترکيبي استفاده ازميخکوبي و ريز شمع، اولين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک، اردبيل،1392

- حسيني سيد محمد رضا ،محمد رضا صبا، فريدون قديمي، محمد حسين مشايخي، بررسي عددي توزيع ن يروي محوري درالمانهاي ريز شمع و ميخ در ديواره هاي گودبرداري شده  توسط  اين دو روش ترکيبي کنفرانس بين المللي عمران و توسعه پايدار شهر، تبريز،1392

- قديمي، فريدون، سيد محمد ميرحسيني هزاوه و محمد سليماني، بررسي راه هاي کاهش انتشارارتعاشات بر شالوده ماشين آلات صنعتي ضربه اي، آمايش ملي مهندسي  عمران   کاربردي و  دستاوردهاي نوين،کرج ،1392

- شريف پور کاوه، حميدرضا صبا، فريدون قديمي، زانيارضميران، تاثير استفاده ترکيبي ژئوسنتتيک بر ظرفيت  باربري مدلهاي خاک مسلح، کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، تبريز،1392

- اله دادي مونا و فريدون قديمي، بررسي اثرات محيط زيستي معدن  سولفات سديم بر تالاب  ميقان، سي و دومين گردهمايي و نخستين کنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،1392

- قدیمی،فریدون و محمد قمی، بررسی اثرات فاضلاب شهری در آلودگی فلزات سنگین آبو رسوب دریاچه میقان اراک، اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، 18 اردیبهشت 1393، اراک

- قمی ، محمد و فریدون قدیمی بررسی آلاینده های عناصر سنگین موجود در ریز گردهای شهر اراک، اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه -18 اردیبهشت 1393 اراک  - 

قدیمی، فریدون و علی صفر حیدری، استفاده از روش سلسله مراتبی جهت پتانسیل سنجی امکان و نحوه آبگیری از منابع آب سطحی شهرستان آشتیان با احداث سازه های آبی ،دومین همایش ملی بحران آب، شهر کرد ، 1393

-قدیمی، فریدون و علی صفر حیدری، پتانسیل یابی آب زیر زمینی در گرانیتهای منطقه هندودر استان مرکزی به روش سلسله مراتبی، دومین همایش ملی بحران آب ، شهرکرد ، 1393

-قدیمی ، فریدون و سبحان امجد، تعیین گستردگی پلایای میقان اراک با استفاده از داده های ماهواره ای ، هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ، اراک ، 1393

-قدیمی، فریدون، محمد خورشیدوند؛ پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه بافق یزد با استفاده از تجزیه و تحلیل فاکتوری ، هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1393

-پرنیان ، حسین ، بهروز اسکویی و فریدون قدیمی، تفسیر دو بعدی داده های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک، هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اراک،1393

-عبدالله مرادی ، فریدون قدیمی و مصطفی یوسفی راد، تاثیر تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک و فاصله عمودی مسلح کننده ها بر فشار محرک وارد بر دیوار حایل در سیستم دیوار حایل خاک مسلح ، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی ، 1393

-عبدالله مرادی ، فریدون قدیمی و مصطفی یوسفی رار، تاثیر مسلح سازی خاک بر ضریب اطمینان حاصل در سیستم دیوار حایل خاک مسلح توسط روش قطعات افقی در حالت استاتیکی، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی ؛ 1393

-شاه محمدی، زهرا ، فریدون قدیمی، ناصر ارزانی و رحمت الله عظیمی، فرسایش پذیری و رسوبدهی سازند های سخت در حوزه آبخیز قره کهریز اراک، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ، 1393

- پور ایمانی ، رضا ، حمید رضا عظیمی و فریدون قدیمی، بررسی علت تغلیظ رادیو ایزوتوپها در سنگ آهن لیمونیت ، بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران، اصفهان ، 1393

-ملکی، احسان، فریدون قدیمی و محمد قمی، شاخص های اکتشافی ژئوشیمیایی -کانی شناسی اسکارن های طلا با معرفی اسکارن طلادار منطقه زاغر-تفرش، همایش ملی زمین شناسی م منابع اکتشاف ، 1393

-قدیمی، زهرا ، فریدون قدیمی و محمد قمی، شاخص سینگولاریتی و معرفی مزیت و کاربرد آن در اکتشاف و بارز سازی آنومالیهای ژئوشیمیایی، همایش ملی زمین شناسی و منابع اکتشاف،1393

-مهدوی، بهزاد، فریدون قدیمی، فریبا بیات زاده، علی صفر حیدری، بکارگیری GIS در رده بندی کیفی منابع آب شرب با تلفیق فاکتورهای مزه ساز و اندیس های خوردگی، هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط، 1393

-هاشمی، صادق، فریدون قدیمی، یوسف قنبری، تعیین آنومالیهای ژئوشیمیایی منطقه زیره خان چادرملو با استفاده از آنالیز آماری چند متغیره و مولتی فراکتال، همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی ، اسفند.1393

-جوادی، پگاه، محمد قمی و فریدون قدیمی،تاثیر آلودگی عناصر بر منابع آب زیر زمینی، خاک و باران محدوده بین شهر اراک و پلایای میقان ، همایش کیفیت منابعآب و توسعه پایدار،1394

-بیات زاده، زهره، هادی فتاحی و فریدون قدیمی، مروری بر کاربرد دو روش شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی پارامتر های زیست محیطی منابع آب، سومین همایش ملی |ژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ، 1394

-بیات زاده، زهره، هادی فتاحی وفریدون قدیمی، بررسی کاربرد روش های هوشمند فازی در پیش بینی پارامتر های آلاینده منابع آب ، سومین همایش ملی |ژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، 1394

-سلمان نیا، محمد رضا، فریدون قدیمی و محسن نجارچی، تحلیل سه بعدی خاک پیرامون خطوط لوله مدفون نفت زیر رودخانه ، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، و زیر ساخت های شهری، 7 الی 8 مرداد 1394

-ملکی، احسان، فریدون قدیمی و محمد قمی،  ارزیابی ژئوشیمیایی و کتنی زایی اسکارن زاغر تفرش، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، امارات-دبی، 20 اسفند

1394

-پورایمانی،رضا، محمد زاهدی نژاد و فریدون قدیمی، تعیین پارامترهای رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه چشمه های آبگرم محلات،بیست و دومین کنفرانس هسته ای ایران ، اسفند،1394

-خاوری، قدیمی، قمی و زندی،بررسی کانی زایی سرب و روی زون میانی نوار فلز زایی ملایر – اصفهان بر اساس میزبان و ویژگی ژئوشیمیایی،دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،7-9 اردیبهشت 1395

-حبیب الله بازدار، هادی فتاحی و فریدون قدیمی،کاربرد الگوریتم های بهینه ساز ، از شناسایی تا تخمین عیار ماده معدنیدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن7-9 اردیبهشت

1395

-زندی، قدیمی، قمی و خاوری، ارزیابی کانی زایی طلا بر اساس سنگ میزبان و ویژگی های ژئوشیمیایی در منطقه جنوب استان مرکزی،دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن،7-9 اردیبهشت 1395

-مسعود فلاح، فریدون قدیمی وو محسن نچارچیبررسی تاثیر استفاده از انواع زهکش و فیلتر در سدهای خاکی همگن و ناهمگنکنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی ، عمران و معماری،تیر1395

-فریدون قدیمی، مسعود فلاح، و محسن نچارچیتاثیر استفاده از انواع زهکش در سدهای خاکی همگن و ناهمگندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تیر 1395

-حسین امیری، فریدون قدیمی و محسن نجارچیتعیین ابعاد بهینه سدهای خاکی غیر همگن با شیب های متفاوت با استفاده از مسلح کننده های ژئوسنتیتیکاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،مهر ،1395

-محمد قمی، نسترن زندی و فریدون قدیمی،شناسایی آنومالی های ژئوشیمیایی براساس الگوی توزیع و میزان غنی شدگی عناصر در منطقه هفت سواران،سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین، اسفند 1395.

 -خاوری، معصومه، فریدون قدیمی، سعید مجدی فر و محمد قمی(1396)استفاده از روش فراکتال غلظت-مساحت جهت بارزسازی آنومالی کانی زایی سرب و روی منطقه هفت سواران،سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

 -خاوری،معصومه، فریدون قدیمی، سعید مجدی فر و محمد قمی(1396)استفاده از روش فراکتال طیف توان –مساحت جهت بارزسازی آنومالی کانی زایی سرب و روی منطقه هفت سواران ،سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

-زندی ، نسترن، فریدون قدیمی و محمد قمی(1396)شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی حاکم بر کانی سازی منطقه هفت سواران از روش تلفیق آمار چند متغیره وGMPI ،سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

-زندی ، نسترن، فریدون قدیمی و محمد قمی(1396)بررسی شاخص های آلتراسیون و میزان انطباق آنها با کانی زایی Pb-Zn منطقه هفت سواران،سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

-مهشاد فولادی، فریدون قدیمی ، سید جمال شیخ زکریایی، حسین رحیم پور بناب،پهنه بندی پتانسیل تولید ریزگرد در حوضه کویر میقان اراک با استفاده از Arcgis،اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران،21-9/1397

-مجتبی ساریخانی، فریدون قدیمی و عبدالمطلب حاجتی،بررسی و تحلیل راهکارهای متداول و نوین تصفیه آب و پساب شهری و صنعتی،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست،1398

مجتبی ساریخانی، و عبدالمطلب حاجتی و فریدون قدیمی،مجتبی ساریخانی، و عبدالمطلب حاجتی و فریدون قدیمی،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست،1398

موسی درویشی، ثارالله عباسی، ابوالفضل حاجی زاده، فریدون قدیمی و عبدالمطلب حاجتی،تاثیر لاملا بر راندمان ته نشینی جامدات معلق در پایلوت تصفیه پساب کارخانه کاعذ پارس،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران،1398

فریدون قدیمی و عبدالمطلب حاجتی،Sodium Sulfate Mining and ProcessingEnvironmental Geochemical Assessment of Soil and water pollutant Resources in Mighan Arak Desert with Emphasis on بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران،1398،

مجتبی ساریخانی، فریدون قدیمی، عبدالمطلب حاجتی،بررسی تاثیر باگاس(تفاله نیشکر) بر آلودگی منابع آبی کارخانه کاغذ پارس،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران،1398

مجتبی ساریخانی، عبدالمطلب حاجتی، و فریدون قدیمی،Quantity-Quality Monitoring of Water and Wastewater Samples Assessment from Different Units of Pars Paper ، 9th National Seminar of Chemistry and Environment،Plant to Reduce Water Consumption،1398

 

 

 

 

 

 

- Mirzaee Mahmood,Feridon Ghadimi,Charactrization of thelandfill using Ves data Inversion,EAGEConference,Netharland,2004

- Mirzaee Mahmood,Feridon Ghadim, Study of Mahalat fault using combind sounding -profilling apperant resistivity method, International Earth quack   Symposium Turkiye,Ankara,2009

- Mirzaee Mahmood,Feridon Ghadim,Farzaneh Farahani,A magnetometry studyMahalat fault zone and its thermal spring, International Earth quack Symposium Turkiye,2009

- Mirzaee Mahmood,Behroz Oskoee,Feridon Ghadim,3D inversion of air born magnetic data on Mahallat hotsprings area.Iran,20 th Electromagnetic induction Workshop,Egyption,2010

- Ghadim,Feridon Mirzaee Mahmood, Determining hydrodinamics coefficients of Aman Abad aquifer using geoelectrical data,11th  International Multidisciplinary Scientific Geo-conference and Expo SGEM,second person.Germani,2010

- Mirzaee Mahmood,Feridon Ghadim,Kholami,Adshteh,Determining hydrodynamics coefficients of Aman Abad aquiferusing geo electric data,11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference,Bolghar,Sofia,2011

- Ghadim,Feridon Mirzaee Mahmood,Mohammad Ghomi,Majid Mina Araghi,Hydrochemical propertiesofthe thermal waters of Mahalat Abgarm,Iran Geothermal:Reneweable,Global GRC Annual Meeting,Nevada,USA,2012

-Ghadimi,Feridon,Mohammad Ghomi,The origin of metal pollution of sediments in Arak Lake using factor analysis,The second international applied geological congress,Iran,2015

Ghomi,Mohammad,Feridon Ghadimi,Identification sources of water pollution in the Pb&Zn Lakan Mine, Iran,The second international applied geological congress,Iran,2015

[/item] [item title="کتاب ها"]

-حسین نژاد محمد رضا و فریدون قدیمی، تجزیه و تحلیل آماری با ArcView GIS، ناشر : مرکز نشر دانشگاه علم وصنعت ایران

-قدیمی، فریدون و محمد قمی، سنگ شناسی عمومی، ناشر : دانشگاه صنعتی اراک، چاپ 1394، 198 صفحه همراه باCD

قدیمی، فریدون، تجزیه و تحلیل آماری داده های اکتشافی ژئوشیمیایی با کارکرد در محیط Statistica، ناشر: دانشگاه صنعتی اراک،چاپ 1395، 308 صفحه.

-قدیمی، فریدون و محمد قمی، زمین شناسی عمومی برای مهندسین، ناشر: دانشگاه صنعتی اراک، چاپ، 1395، 305 صفحه.

-قدیمی، فریدون، محمد قمی، ژئوشیمی زیست محیطی فلزات مسمومیت زا، ناشر: دانشگاه صنعتی اراک، چاپ1395، 139 صفحه.

قدیمی، فریدون، کاربرد روش های آماری چند متغیره در تحلیل داده های علوم زمین و محیط زیست، ناشر: دانشگاه صنعتی اراک، چاپ اول، 1396، 243 صفحه

قمی، محمد، فریدون قدیمی، کانی شناسی عمومی، ناشر: دانشگاه صنعتی اراک، چاپ اول، 1398، 276 صفحه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

 •  راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد :

-  اخشم رضا ، تعيين پهنه بندي و ظرفيت باربري منطقه مسکوني شهرستان دزفول با استفاده از GIS، دانشگاه  آزاد اسلامي واحد اراک،مرداد 1387، راهنما: فريدون قديمي، مشاور،سيد حميد هاشمي

- بماني،مسعود، ارزيابي مدلهاي مختلف رسوب معلق در حوضه شاقوي خمين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال،1387، راهنما: فريدون قديمي، مشاور، نادر کهنسال قديم

- اميري ،الهه، مدل رسوبي پلاياي ميقان اراک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد  تهران شمال،1387، راهنما:فريدون قديمي، مشاور، نادر کهنسال قديم

- اميدي،علي اکبر، تحليل ديناميکي و آناليز پايداري سد کمال صالح اراک،دانشگاه آزاد اسلامي واحداراک، 1387،راهنما: فريدون قديمي، مشاور ، سيد حميد هاشمي    

- بهادري، حبيب الله،   تعيين پهنه بندي و ظرفيت باربري منطقه مسکوني شهر تنکابن با استفاده ازGIS،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، 1387،راهنما: فريدون قديمي، مشاور ، سيد حميد هاشمي    

- ترکاشوند، بهزاد، مطالعه گسلهاي تاخاب و تبرته با وارون سازي داده دهاي مقاومت ويژه،1388، گروه ژئوالکتريک ،دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- آدشته ، واحد، تعيين خصوصيات کيفي آبخوان امان آباد با استفاده از داده هاي ژئو الکتريک،1388، گروهژئو الکتريک ،دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- خدابخشي،امير حسين، تهيه مدل آبخوان شهرک صنعتي غرق آباد با وارون سازي داده هاي مقاومتويژه،1388، گروه ژئو الکتريک ،دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- مينا عراق، فائقه، مطالعه گسل محلات با استفاده از روش CRP T'v،1388، گروه ژئو الکتريک ،دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- غلامي مهرآبادي،سمانه، تعيين ضرائب هيدرو ديناميکي آبخو ان دشت امان آباد با استفاده از داده هاي ژئو الکتريک،1388، گروه ژئو الکتريک ،دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- کمال زاده،محمود، بررسي نشت از لاگونهاي تصفيه خانه هاي فاضلاب،1388، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، ،راهنما: فريدون قديمي، مشاور:عبدارضا مقدسي

- هوشمندان، حسن، تاثير زلزله هاي دور از گسل بر روي تحليل ديناميکي سدهاي سنگريزه اي،1389،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، ،راهنما: فريدون قديمي، مشاور:مهران اصفهاني

- چلاني، حبيب، بررسي شکست هيدرو ليکي سدهاي خاکي همگن و تاثير عوامل مختلف بر آن،1389،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، ،راهنما: فريدون قديمي، مشاور: مصطفي يوسفيراد

- اسماعيلي، فرزانه، تعيين منشأ و محيط رسوبي گراولهاي موجود در کنگلومراي پليوسن چشمه خورزن اراک،1380، دانشگاه آزاد اسلامي واحد  تهران شمال،راهنما: فريدون قديمي، مشاور:همايون عسکري

- شمسي پور، بهزاد،تعيين وضعيت گسل تاخاب در محدوده شهر جديد امير کبير با استفاده از داده هايژئوالکتريک،1390،   گروه ژئو الکتريک دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- سامان نژاد، يدالله،تحليل ژئوفيزيکي ساختارهاي زمين شناسي سازند کارستي و آبرفتي منطقه امر آباداراک،1390،  گروه ژئو الکتريک دانشگاه اراک، راهنما اول :محمود ميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- محمدي، شيما سادات، تعيين توالي سيلابهاي گذشته با استفاده از تراسهاي آبرفتي در رودخانه قمرود،1391،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد  تهران شمال،راهنما: فريدون قديمي، مشاور:همايون عسکري  
                           
- رضايي ازندرياني،هادي، شناسايي ساختارهاي زمين شناسي منطقه عليشار به کمک برگردان سازي داده اي برداشت شده مقاومت ويژه ظاهري،1391، گروه ژئو الکتريک ،دانشگاه اراک، راهنما اول :محمودميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- مرادي کهواره، رضا، شناسايي ساختارهاي زمين شناسي منطقه هندودر به روش برگردان سازي داده اي برداشت شده مقاومت ويژه ظاهري،،1391، گروه ژئو الکتريک دانشگاه اراک، راهنما اول :محمودميرزايي: راهنما دوم: فريدون قديمي

- ابدالي، محمد، تاثير گذاري سنگ ميزبان بر روي ويژگيهاي هيدرو ژئوشيميايي آبهاي گرم اطراف و تعيين منشاء ابگرم محلات،1392، دانشگاه صنعتي اراک، راهنما: فريدون قديمي، مشاور: عبدالمطلب حاجتي

- محمدي،الهه، ارزيابي ژئوشيميايي زيست محيطي آلودگي عناصر سمي و سنگين در خاک و ابهاي زيرزميني اطراف نيروگاه حرارتي شازند،1392، دانشگاه صنعتي اراک، راهنما: فريدون قديمي، مشاور: محمد قمي

- خورشيد وند ، محمد،، پتانسيل يابي مواد معدني در برگه 1:50000 چاهوک (منطقه بافق) با استفاده از تلفيق دادههاي اکتشافي،1392، دانشگاه صنعتي اراک، راهنما: فريدون قديمي، مشاور: يوسف قنبري

- امجديزدان،سبحان، تلفيق داده هاي ماهواره اي و هيدروژئوشيمي جهت تعيين گستردگي پلاياي ميقان اراک و تاثير بر آب هاي زيرزميني،1392 دانشگاه صنعتي اراک، راهنما: فريدون قديمي، مشاور: زهرا اکبري

- عارف، مجتبي، تعيين آنومالي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه دليجان با استفاده از آناليز مولفه هاي اصلي،1392، دانشگاه صنعتي اراک، راهنما: فريدون قديمي، مشاور:،محمد قمي

- سليماني اصل، محمد، بررسي راه هاي کاهش انتشار ارتعاشات بر شالوده ماشين آلات صنعتي ضربه اي، دانشگاه   آزاد اسلامي واحد اراک،مرداد 1392، راهنما: فريدون قديمي، مشاور: سيد محمد ميرحسيني هزاوه

- مرادي، عبدالله، تاثير مسلح سازي خاک پشت ديوار حايل بر فشار اکتيو وارد بر ديوار،1392، دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم تحقيقات اراک، راهنما: فريدون قديمي، مشاور: مصطفي يوسفي راد

- مشيدي، محمد رضا،.بررسي پتانسيل نشست آبرفتهاي دشت اراک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات البرز،1393 راهنما: فريدون قديمي، مشاور: علي سربي

-هاشمی، صادق، تعیین آنومالیهای ژئوشیمیایی منطقه زیره خان با استفاده از روش آماری چند متغیره و مولتی فراکتال ، دانشگاه صنعتی اراک، 1393، راهنما:فریدون قدیمی ، مشاور: یوسف قنبری

-شاه محمدی، زهرا، تهیه نقشه کمی فرسایش به روش MPSIAC با استفاده از GIS در حوزه آبخیز قره کهریز اراک،دانشگاه پیام نور ، مرکز اصفهان، 1393، راهنما اول: فریدون قدیمی، راهنمادوم: ناصر ارزانی

-ملک حسینی، پروین، تفسیر داده های مقاومت ویژه ظاهری برداشت شده در ناحیه قالهر دلیجان با روش تصویر سازی الکتریکی، دانشگاه اراک، 1393، راهنما اول: محمود میرزایی، راهنما دوم: فریدون قدیمی

-ملکی، احسان، زمین شناسی ، کانی شناسی، ژئوشیمی و زون بندی اسکارن طلای زاغر تفرش، دانشگاه صنعتی اراک، 1394،راهنما اول : فریدون قدیمی، مشاور : محمد قمی

-بازدار ، حبیب الله، پیش بینی عناصر طلا و نقره با استفاده از روش رایانش نرم در کانسار طلای زر شوران تکاب، دانشگاه صنعتی اراک،1394، راهنما اول: هادی فتاحی و راهنما دوم : فریدون قدیمی

-بیات زاده، زهره، برآورد فلزات سنگین در زهاب معدنی از معدن سرب و روی لکان خمینبا استفاده از روش هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی اراک، 1394، راهنما اول: هادی فتاحی، راهنما دوم : فریدون قدیمی

-قدیمی، زهرا، استفاده از روش سینگولاریتی در تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی منطقه خمین به کمک داده های رسوبات رودخانه ای، دانشگاه صنعتی اراک، 1394، راهنما اول: فریدون قدیمی، مشاور : محمد قمی

-طاهری، محمد، پایداری گودبرداری توسط دیوارهای شمعی تحت بارهای لرزه ای، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه مهندسی عمران خاک و پی، 1394، راهنما : فریدون قدیمی

-امیری، حسین، بهینه سازی ابعاد سدهای خاکی غیر مسلح با شیب های متفاوت با استفاده از الیاف ژئوسنتتیک، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه مهندسی عمران خاک و پی، 1394اسفند، راهنما: فریدون قدیمی

-نوریان ، امیر حسین، مدل سازی عددی دیوار حائل گابیونی در شرایط وجود سطح ایستابی برای خاک های درشت دانه، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه مهندسی معدن خاک و پی، اسفند 1394، راهنما: فریدون قدیمی

-احمدی، احمد، مدل سازی مسلح کردن پوسته سد خاکی با استفاده از ژئوسنتتیک به منظور بهبود رفتار لرزه ای سد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه مهندسی عمران خاک و پی، اسفند 1394، راهنما: فریدون قدیمی

-قدیم خانی، مهدی، بررسی استفاده از زهکش و فیلتر در سد های خاکی همگن و نا همگن، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه مهندسی عمران خاک و پی، اسفند 1394، : راهنما: فریدون قدیمی

-حقدوست، رامین، مدل سازی عددی سدهای خاکی جهت مقایسه شرایط طراحی و وضعیت موجود با نرم افزار پلاکسیس، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، گروه مهندسی عمران خاک و پی، اسفند 1394، راهنما: فریدون قدیمی

-نسترن زندی ایلقانی،تعیین هاله های ژئوشیمیایی مرتبط با کانی زایی سرب و روی بر اساس تلفیق داده کاوی ژئوشیمیایی و مدل زمین شناسی در منطقه خمین، دانشگاه صنعتی اراگ، گروه مهندسی معدن،آذر 1395، راهنما: فریدون قدیمی

-معصومه خاوری،استفاده از روش فراکتال و ایندکس سینگولاریته در تشخیص آنومالی های ژئوشیمیایی عناصر مرتبط با کانی زایی سرب و روی منطقه خمین، دانشگاه صنعتی اراک، گروه مهندسی معدن،بهمن 1395، راهنما: فریدون قدیمی

-الناز حاتم وند،تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای منطقه چنار خمین با استفاده از روش های آماری چند متغیره و مولتی فراکتال،دانشگاه صنعتی اراک،1396،راهنما: فریدون قدیمی، مشاور: سعید مجدیفر

-پگاه جوادی شریف،استفاده از شاخص ها و روش های آماری چند متغیره جهت تعیین منشا آلودگی آب های زیرزمینی دشت اراک،دانشگاه صنعتی اراک،1396 راهنما: فریدون قدیمی

-رایحه علیمحمدی،پیش بینی عناصر طلا و نقره با استفاده از روش های رگرسیون طلای زرشوران تکاب ایران، دانشگاه صنعتی اراک،1396 راهنما: فریدون قدیمی

-احمد رضا فدایی،ارزیابی پهنه آلودگی آب زیرزمینی محل دفن زباله قدیمی و معادن شن و ماسه شهرستان شازند، دانشگاه صنعتی اراک، 1398، راهنما: فریدون قدیمی، مشاور: عبدالمطلب حاجتی

سوابق شغلی و اجرایی

 

سوابق کاری و اجرايی :  

 • معاونت آموزشی دانشکده فنی مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت ايران
 • معاونت پژوهشی دانشکده فنی مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مدير گروه معدن دانشکده فنی مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مدير پژوهشی دانشکده فنی مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک

برنامه هفتگی

 

ایام هفته

10-8

12-10

12-14

16-14

18-16

شنبه

 کلاس کلاس فعالیت علمی کلاس فعالیت علمی

یکشنبه

مشاوره تحصیلی کلاس جلسه فعالیت علمی فعالیت علمی

دوشنبه

مشاوره تحصیلی جلسه فعالیت علمی فعالیت علمی فعالیت علمی

سه شنبه

مشاوره تحصیلی کلاس مشاوره علمی فعالیت علمی فعالیت علمی

چهارشنبه

فعالیت علمی فعالیت علمی مشاوره کارشناسی ارشد فعالیت علمی فعالیت علمی

پنجشنبه

بازدید بازدید بازدید بازدید بازدید

برقراری ارتباط

 

 • برقراری ارتباط :

  آدرس: اراک، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتی اراک.

  کد پستی: 41167 -38181

  تلفن مستقيم:33670021-086

 jتلفن همراه:09181612166

  نمابر:33670020-086

  پست الکترونيکی:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید; این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید