logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

2

دکتر سعید مجدی فر

مرتبه علمی : استادیار

گرایش : اکتشاف

پست الکترونیکی:mojeddifar [at] arakut.ac.ir

شماره تلفن: 33400792-086

 

 

 

 

 

 

 

2

دکتر سعید مجدی فر

مرتبه علمی : استادیار

گرایش : اکتشاف

پست الکترونیکی:mojeddifar [at] arakut.ac.ir

شماره تلفن: 33400792-086

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

 • دکتری اکتشاف معدن، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • (عنوان رساله ی دکتری: تعیین نقطه ی بهینه ی حفاری با استفاده از روش های هوشمند اکتشافی)
 • کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید با هنر کرمان
 • (عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد: پتانسیل یابی ذخائر مس پورفیری  با استفاده از الگوریتم های ANFIS و SVM بر روی داده های  ماهواره ای آستر.)  
 • کارشناسی اکتشاف معدن، فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شاهرود
 • (عنوان پایان نامه ی کارشناسی: مطالعه ی ژئوشیمیایی برگه ی  1:100000 اسپکه-زاهدان.)

سوابق آموزشی

 

تدريس دروس :

 • دورسنجی و GIS
 • آب های زیرزمینی
 • زمین شناسی اقتصادی
 • تجزیه مواد معدنی
 • آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی
 • حفاری اکتشافی
 • دورسنجی پیشرفته (ارشد)
 • مدلسازی و شبیه سازی (ارشد)
 • ژئوفیزیک 1
 • ژئوفیزیک 2
 • چاه پیمایی
 • ارزیابی دخایر معدنی
 • کاربرد کامپیوتر در معادن
 • اصول اکتشاف مواد معدنی 

افتخارات

 

 •  افتخارات :

- عضویت در مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- رتبه ی دوم در آزمون دکتری سال 89 در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- رتبه ی دوم در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش اکتشاف در دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- رتبه ی سوم در مقطع کارشناسی در گرایش اکتشاف در دانشگاه صنعتی شاهرود.
- عضو بنیاد ملی نخبگان

 

پروژه های تحقیقاتی

- طرح تحقیقاتی: اکتشاف مخازن هیدروکربنی با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی-شرکت پتروگوهر وابسته به شرکت سپانیر

مقالات

 

 • S. Mojeddifar, M. Hemmati Chegeni, M. Lashkari Ahangarani; “Gas-bearing reservoir characterization using an adjusted Parzen probabilistic network” Journal of Petroleum Science and Engineering, 169 (2018) 445–453.
 • H. Fereydooni, S. Mojeddifar; “A directed matchedfiltering algorithm (DMF) for discriminating hydrothermal alteration zones using the ASTER remote sensing data” Int J Appl Earth Obs Geoinformation, 61 (2017) 1–13.
 • S. Mojeddifar, GH. Kamali, H. Ranjbar; “Porosity prediction from seismic inversion of similarity attribute based on a pseudo-forward equation (PFE)- a case study from the North Sea basin, Netherlands” Petroleum Science journal, (2015) 12:428–442.
 • S. Mojeddifar,  Gh. Kamali, H. Ranjbar, B. Salehipour  Bavarsad, “A Comparative  Study  between  a Pseudo-Forward  Equation  (PFE) and Intelligence Methods for the  Characterization of the North Sea Reservoir”, Int. J. Min. & Geo -Eng. Vol.48, No.2, December 2014, pp.173-190.
 • H. Jalalifar, S. Mojeddifar, A.A. Sahebi; “Prediction of rock mass rating using fuzzy logic and multi-variable RMR regression mode” International Journal of Mining Science and Technology 24 (2014) 237–244.
 • S. Mojedifar, H. Ranjbar, H. Nezamabadi-Pour; “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Application for Hydrothermal Alteration Mapping, Using ASTER Data”, Journal of Mining & Environment, Vol.4, No.2, 2013, 83- 96.
 • H. Jalalifar, S. Mojedifar, A.A. Sahebi, H. Nezamabadi-Pour; “Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Prediction of rock engineering classification system”, Computers and Geotechnics 38 (2011) 783–790.
 1. Jalalifar, S. Mojediar, A.A. Sahebi; “Prediction Of Rock Mass Rating Using Fuzzy Logic With Special Attention To Discontinuities And Ground Water Conditions”, The Underground Coal Operators Conference, University of Wollongong, 2011.

 - هادی فتاحی، مائده عسکری، سعید مجدی فر "تخمین سرعت موج برشی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب غربی ایران با استفاده از چاه نمودار های مختلف و یک روش جدید ترکیبی هوشمند" مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، زمستان 95، شماره 22.

- سعید مجدی فر، غلامرضا کمالی. "تخمین عیار آهن در آنومالی تپه قرمز معدن سنگ آهن سنگان با استفاده از سه الگوریتم فازی عصبی تطبیقی"، نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 10 تا 17.

- سعید مجدی فر، غلامرضا کمالی. ، " تخمین توزیع عیار آهن با استفاده از الگوریتم ANFIS"، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، 18-19 مهر1391، صفحه 43 تا 48.

- محمد مودتی، سعید مجدی فر، حجت اله رنجبر، حسین نظام آبادی پور. ، " نقشه برداری دگرسانی هیدروترمال با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان "، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تهران، 18-19 مهر 1391، صفحه 150 تا 156.

- سعید مجدی فر، غلامرضا کمالی. ، " تخمین توزیع عیار آهن با استفاده از الگوریتم ANFIS"، ماهنامه توسعه معادن، شماره 30، مهر ماه 1391.

- سعید مجدی فر، غلامرضا کمالی، حجت اله رنجبر، محسن مددی، بابک صالحی پور باورصاد. "برگردان سازی نشانگر لرزه ای شباهت با استفاده از یک مدل ریاضی غیر خطی"، اولین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم زمین، دانشگاه شیراز، 18 اردیبهشت 1393.

 

 

توانمندی های تکنیکی و عملی

 

 • مسلط به نرم افزار Opendtect نرم افزار پردازش داده های لرزه ای- ژئوفیزیک و توصیف مخزن با استفاده از آنالیز نشانگرهای لرزه ای.
 • پردازش و محاسبه ی نشانگرهای لرزه ای با استفاده از داده های لرزه ای بازتابی به منظور توصیف مخزن هیدروکربنی.
 • پردازش و مطالعات لرزه ای مرتبط با دودکش های گازی و Bright Spot‌ به منظور تعیین نقطه بهینه ی حفاری در مخازن هیدروکربنی.
 • مسلط بر اکتشافات ذخائر گوناگون معدنی با استفاده از تکنیک  سنجش از دور (remote sensing)  با استفاده از روش های فازی، عصبی، نقشه برداری زاویه طیفی، نسبت باندی و ماشین بردار پشتیبان.
 • مسلط بر سامانه ی اطلاعات جغرافیایی و توانمند در استفاده از آن با نرم افزار Arc Gis در مسائل مختلف معدنی از جمله پتانسیل یابی کانسارهای مس پورفیری با مدیریت داده های رادیومتری، مغناطیس سنجی، ژئوشیمیایی، نقشه ی توده های نفوذی منطقه و نقشه ی خطواره های منطقه.
 • مسلط در برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB  و مسلط در کار با نرم افزار های Arc Gis، Arc View، Envi، SPSS، Surfer، IDRISI.
 • توانمند در مدل سازی جریان سیال های  زیرزمینی  (آب و مواد هیدروکربنی)  با استفاده از نرم افزار های Mod Flow و ACM.
 • آشنایی با عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی (artificial neural network) و توانمند در برنامه نویسی آنها با نرم افزار MATLAB و استفاده از  این الگوریتم در اکتشاف ذخائر گوناگون از جمله  کانسارهای مس  پورفیری .
 • آشنایی با عملکرد سیستم های فازی (fuzzy systems)  و توانمند در برنامه نویسی  توابع عضویت آنها و طراحی آنها با نرم افزار MATLAB و استفاده از این الگوریتم در مسائل مختلف معدنی از جمله در فازی سازی پارامترهای توصیفی و غیر توصیفی طبقه بندی توده سنگ RMR.
 • آشنایی با عملکرد سیستم های فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) و توانمند در برنامه نویسی آنها با نرم افزار MATLAB و استفاده از  این الگوریتم در اکتشاف ذخائر گوناگون از جمله  کانسارهای مس  پورفیری ، نقشه برداری دگرسانی هیدروترمال حاصل از کانسارهای مختلف، تخمین RMR  ، پیش بینی محدوده ی زون خرد شده ی اطراف تونل های زیرزمینی  در تست های برجا و آزمایشگاهی و تخمین توزیع عیار آهن کانسار های آهن اسکارنی.
 • آشنایی با الگوریتم های ژنتیک و مورچه و توانمند در برنامه نویسی آنها با نرم افزار MATLAB و استفاده از  این الگوریتم در اکتشاف ذخائر گوناگون از جمله  کانسارهای مس  پورفیری ، نقشه برداری دگرسانی هیدروترمال حاصل از کانسارهای مختلف، پیش بینی محدوده ی زون خرد شده ی اطراف تونل های زیرزمینی  در تست های برجا و آزمایشگاهی و تخمین توزیع عیار آهن کانسار های آهن اسکارنی.
 • آشنایی با عملکرد سیستم های تصمیم گیری چند متغیره ی AHP و توانمند د راستفاده از آنها در  مسائل مختلف معدنی از جمله مکان یابی  مناطق مناسب جهت ذخیره سازی مواد هیدروکربنی.
 • آشنایی با عملکرد الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (support vector machine)  و توانمند در برنامه نویسی آن با نرم افزار MATLAB  و استفاده از این الگوریتم در پتانسیل یابی کانسارهای مختلف معدنی از جمله مس پورفیری و همچنین نقشه برداری دگرسانی هیدروترمال حاصل از کانسارهای مختلف.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 • مسعود لشکری آهنگرانی "توصیف مخزن هیدروکربن دار با استفاده از تحلیل نشانگرهای لرزه ای" 1396، استاد راهنما.
 • مرجان جامه بزرگی "توصیف مخزن هیدروکربن دار با استفاده از وارون سازی بایزین" 1396، استاد راهنما.
 • الناز حاتموند "تعیین آنومالی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه چنار خمین با استفاده از روش های آماری چند متغیره و مولتی فرکتال" 1396، استاد مشاور.
 • رایحه علی محمدی "پیش بینی عناصر طلا و نقره با استفاده از روش های رگرسیونی در کانسار طلای زرشوران تکاب ایران" 1396، استاد مشاور.
 • زهرا ورمزیاری "تخمین اشباع آب سازندی یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش های آماری" 1395، استاد مشاور.
 • مائده عسکری "تخمین سرعت موج برشی یک مخزن نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری" 1395، استاد مشاور.

سوابق شغلی و اجرایی

 

فعالیت های اجرایی

 • انجام عملیات نمونه برداری در معدن انگوران و نظارت بر عملیات باطله برداری در زون شمالی آنومالی مدفون انگوران.
 • همکاری با سازمان آب منطقه ای مشهد و نظارت بر عملیات پی سازی سد تبارک مشهد.
 • مشارکت در عملیات اکتشاف آب در دانشگاه صنعتی شاهرود با استفاده از روش ژئوفیزیکی مقاومت ویژه با آرایش شلومبرژه.
 • مشارکت در عملیات شناسایی  ساختارهای زیرزمینی دشت جلال آباد کرمان با استفاده از روش ژئوفیزیکی مقاومت ویژه با آرایش شلومبرژه – مجری دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی معدن.
 • پروژه ی تحقیقاتی پژوهشی با عنوان اکتشاف ذخائر هیدروکربنی با استفاده از دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی در شرکت پتروگوهر-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا.

برنامه هفتگی

ایام هفته

10-8

12-10

13-15

15-17

شنبه

       

یکشنبه

       

دوشنبه

       

سه شنبه

       

چهارشنبه

       

پنجشنبه

       

برقراری ارتباط

 • برقراری ارتباط :

  آدرس: اراک، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتی اراک  دانشکده مهندسي معدن

  کد پستی: 41167 -38181

  تلفن مستقيم:33400792-086

  داخلی

  نمابر:33670020-086

  پست الکترونيکی: mojeddifar [at] arakut.ac.ir