logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

آیین افتتاحیه خط دوچرخه سواری همگانی در روز سه شنبه (سه شنبه های بدون خودرو) با حضور دکتر رضائی آشتیانی ریاست محترم دانشگاه، دکتر مجدی فر، معاونت محترم دانشجویی فرهنگی و تعدادی از پرسنل محترم دانشگاه روز سه شنبه 8تیرماه از ساعت 7 صبح در محوطه دانشگاه برگزار شد.

دراین رویداد که با حضور بیش از 35 نفر از پرسنل دانشگاه برگزار شد، شرکت کننده ها در مسیر مشخص شده به طول 2 کیلومتر به دوچرخه سواری پرداختند و در پایان به 9 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.

با عنایت به افتتاح پیست دوچرخه سواری همگانی در دانشگاه صنعتی اراک مقرر شد هر هفته در سه شنبه های بدون خودرو، این رویداد همگانی به منظور نهادینه کردن فرهنگ دوچرخه سواری و همچنین ارتقای سلامتی و تندرستی پرسنل در سطح دانشگاه برگزار گردد.