logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس، در شهریورماه به صورت مجازی توسط دانشگاه صنعتی اراک برگزار می شود.

با توجه به حوزه های بسیار گسترده کاربرد الکترومغناطیس نظیر مخابرات و قدرت ، سنجش از دور و اندازه گیری مایکروویو، رادار، شبکه های هوشمند و اینترنت اشیا، بیو الکترومغناطیس و کاربردهای الکترومغناطیس در رشته های علوم زمین، معدن و نقشه برداری، پزشکی و کشاورزی و... از کلیه محققان این حوزه برای تبادل نتایج تحقیقات و توسعه کاربردهای بین رشته ای و همکاری های مشترک، برای شرکت در این رویداد، دعوت به عمل می آید.


مقالات به صورت فارسی و انگلیسی دریافت شده و مقالات برتر به مجلات علمی و پژوهشی معتبر، برای چاپ معرفی می شوند.
در حاشیه این رویداد کارگاه های علمی و سخنرانی های کلیدی توسط اساتید برجسته برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، آشنایی با اعضای کمیته علمی و دریافت فرمت مقالات می توانید به سایت کنفرانس مراجعه نمایید
Em2021.ir

@ARAKUTOFFICIAL