logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

مدیرعامل شرکت گاز استان  در نشست بررسی پروژه های پژوهشی مشترک با دانشگاه صنعتی اراک  به همراه هیات کارشناسی حضور یافتند. محمد رضا سمیعی با اشاره به دیرنگی همکاری دانشگاه صنعتی با شرکت گاز در حل مسایل استان خصوصا در تعریف مسایل نوین  فناوری در جهت ارتقا و خودکفایی آن شرکت اظهار خرسندی نمودند .

در نشست و بازدید روز سه شنبه 18آبان1400 که از ساعت 8:30 الی 10:30 به طول انجامید هیات همراه شرکت گاز استان مرکزی از پروژه های تعریف شده مشترک بازدید نمودند.

دکتر گهری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مسئول اجرایی پروژه های به ارایه سه محصول پژوهشی مشترک با عناوین روبات بازرسی لوله ها، پهباد نشت یاب گاز و رزناتور کاهنده صوت پرداختند و در ادامه در آزمایشگاه تحقیقات این طرح های پژوهشی مورد بازدید قرار گرفت.

۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۲۸۴۵.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۱۵۱۳.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۱۴۴۲.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۱۴۲۵.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۱۴۱۲.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۱۳۵۷.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۴۲۲۵.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۴۲۲۰.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۳۸۰۹.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۳۲۵۵.jpg۲۰۲۱۱۱۰۹_۰۹۲۸۵۳.jpg