logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست هم افزایی مدیرکل اداره استاندارد استان مرکزی و هیأت همراه با دانشگاهیان صنعتی اراک روز دوشنبه 30خرداد1401از ساعت 14تا 16 برپا شد.

در نشست هم افزایی ضمن بازدید کارشناسان ومدیران ارشد اداره کل استاندارد از آزمایشگاه های مختلف و آشنایی با فناوری های نوآورانه تولید شده توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک، به تبادل نظر در حوزه های همکاری مشترک و چگونگی راه اندازی آزمایشگاه های مرجع با محوریت دانشگاه به گفتگو پرداختند.

دکتر گودرزی سرپرست دانشگاه ضمن خوش آمد گویی بیان داشت؛ دانشگاه صنعتی اراک همواره بعنوان مرجعی پایدار برای صنایع استان بوده و با این رویکرد به تجهیز آزمایشگاه های خود و تکمیل زنجیره ارزش استان پرداخته و برای این هدف برنامه ریزی نموده است.

وی با بیان این موضوع که بنده علمی و ستادی دانشگاه صنعتی اراک معتقد است که در استانمرکزی با توجه به تنوع محصولات و مراکز تولیدی تجهیزات بسیار ارزشمندی در اختیار صنایع همچنین دانشگاه ها خصوصا اداره کل استاندارد است این را باید بعنوان یک فرصت رقابت پذیری برجسته نمود.

وی بیان داشت در صورت هم افزایی بین این صنایع، دستگاه ها و راه اندازی آزمایشگاه مرکزی فی مابین می توانیم از خروج سرمایه های استان جلوگیری نموده و علاوه بر رشد اقتصادی به تولید دانش در سطوح بالا بپردازیم.

دکتر میرنظامی مدیرکل اداره استاندارد استان بیان داشت هدف از این نشست و بازدید آشنایی با ظرفیت های ناب دانشگاه صنعتی اراک در حوزه آزمایشگاهی بوده و برآنیم تا با محوریت دانشگاه های استان توان اقتصادی و علمی بر پایه تولید دانش بنیان را افزایش دهیم.

ایشان تاکید داشتند بر اساس نیاز استان بدنبال تحقق این هدف هستیم و اداره کل استاندارد در نظر دارد با هم افزایی بین همه دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها مطابق ابلاغیه گام دوم انقلاب این ظرفیت را عینیت بخشد.

در پایان مقرر شد طرفین ضمن معرفی نمایندگان زمینه راه اندازی آزمایشگاه مرکز را بررسی و مراتب اداری آنرا جهت این هم افزایی با عقد تفاهم نامه همکاری بررسی و نهایی کنند.

نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3