logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

برگزاری جلسه مشترک جمعی از همکاران دانشگاه صنعتی اراک با دکتر حیدری تفرشی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی و معاون صنایع کوچک ایشان در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱. در این جلسه مقرر شد که دانشگاه در پروژه های عارضه یابی شرکتهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان و نیز دوره های آموزشی موردنیاز مشارکت نماید.