logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 با هدف آشناسازی دانش آموزان با رشته ها، آینده شغلی و فرصت های پیش روی ملی و بین المللی مجموعه برنامه های روز باز دانشگاه صنعتی اراک تدوین، برنامه ریزی و به اجرا درآمده است.

در این بازدیدهای سه ساعته که در قالب 3 گروه 35 نفره در روزهای 14،16و 18 آبان صورت پذیرفت مهندس وفائی نژاد با تبیین جایگاه استان و ظرفیتهای پیش روی در سند آمایش و به تبع آن نقش آموزش عالی با زبان ساده برای دانش آموزان مدرسه نمونه مردمی شهید فهمیده پرداختند . ایشان با اشاره به دیرینگی دانشگاه صنعتی و میزان انطباق رشته ها و گرایش های این دانشگاه با صنایع بیان داشتند که استان مرکزی دارای بیشترین تنوع تولید و زنجیره های تولیدی مرتبط می باشد که همین امر می طلبد دانش آموزان با فرصت های و ظرفیت های شغلی در این استان آشنا گردند.

کارشناس مسئول اداره روابط عمومی دانشگاه صنعتی تاکید نمود با توجه به نقش استان مرکزی در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ های ساختمانی و معادن ارزشمند که به رنگین کمان معدنی کشور شناخته می شود و با این شناخت ؛ هسته علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اراک توانسته بعنوان تنها دانشگاه تحصصی در این استان به همه ظرفیتهای معدنی ورود نماید و در کنار دیگر فعالان این عرصه حضور پررنگی داشته باشد.

ایشان اضافه نمود سه دانشکده دانشگاه در تکمیل رشته ها ، گرایش ها و مراکز تحقیقاتی خود همواره به این باور دارند که باید ظرفیتهای موجود در استان برجسته و برای بهره برداری از آنها به تربیت نیروی متخصص مبادرت ورزند و این دعوت از دانش آموزان در همین راستا می باشد.

وی با یادآوری نام آوران استان در عرصه علمی و صنعتی همچون خانواده های سحاب، قریب و دکتر حسابی به پیشینه علم نقشه برداری در استان مرکزی اشاره کرد و وجود این رشته در دانشگاه صنعتی را بر اساس توجه به ریشه های فرهنگی و اجتماعی و نقش استراتژیک این گرایش در توسعه استان و مکمل دیگر رشته ها چون معدن، برق و سازه های بزرگ عمرانی و صنعتی تشریح کرد.

وفائی نژاد تاکید نمود کلیه رشته ها و گرایش های دانشگاه صنعتی اراک براساس نیازسنجی صورت پذیرفته و اولویت نخست برای دانشگاه صنعتی اراک تربیت و ارتقای نیروهای متخصص برای استان مرکزی می باشد که این رویکرد را در دانش آموختگان کیفی این دانشگاه و اعضای هیأت علمی  به وضوح می توانید ببینید.

ایشان با تشریح نقش تولیدی، انتقالی، توزیع، کنترل و مدیریت مصرف استان مرکزی در حوزه برق کشور همچنین نیاز صنایع استان به یکی از گرایش های تخصصی برق و الکترونیک را یکی دیگر ازدلایل ایجاد این رشته در دانشگاه صنعتی برشمرد و وجود شرکت برق منطقه ای باختر و شرکت توانیر همچنین نیاز صنایع مختلف به روش های کنترل و ابزار دفیق را فرصتی برای دانش آموختگان گرایش های مختلف این دانشکده دانست.

نماینده دانشگاه در این بازدید با هدایت دانش آموزان در بخش های مختلف بر نقش هدایت شغلی دانشگاه و جایگاه مرکز رشد و نوآوری اشاره نمود و دانش آموزان در این بازدید را  با بخش های مختلف دانشکده ها، آزمایشگاه ها و کاربردهای جهانی هر رشته آشنا نمود.

شایان ذکر است؛از آنجا که برای ترسیم آینده رشته های فنی و مهندسی همچنین پیشرفت همه جانبه کشور آگاهی اصل انتخاب درست است ، اداره روابط عمومی دانشگاه صنعتی اراک با هدف تبیین این رویکرد، اقدام به برگزاری تور هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم نموده است.

این برنامه  به پیشنهاد اداره روابط عمومی دانشگاه با هماهنگی اداره کل آموزش و پروش استان صورت پذیرفته و هر هفته دانشگاه صنعتی اراک میزبان دانش آموزان مدارس مقاطع نهم می باشد.

در این بازدیدها، آشنایی با فضا، امکانات  و خدمات دانشگاه صنعتی همچنین آگاهی از آینده شغلی رشته های مورد نیاز صنایع بعنوان مهمترین اصل مبیین می باشدو دانش آموزان با رشته وگرایش‌های موجود دانشگاه صنعتی اراک و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، فضا‌های دانشگاهی و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و... آشنا می گردند.یکی از اهداف مهم این برنامه هدایت تحصیلی بر اساس فرصت های شغلی و استفاده از ظرفیت های بومی جهت ارتقای واحدهای علمی و صنعتی استان مرکزی می باشد. از آنجا که استان مرکزی دارای بیش از سه هزار بنگاه صنعتی و معدنی می باشد و همواره به نیروی متخصص در این حوزه نیازمند است.  دانشگاه صنعتی اراک در قالب طرح روزهای باز و با همراهی مرکز استعدادیابی  دانشگاه  به معرفی مهارت‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموختگان هر رشته، فرصت‌های اشتغال و آینده کاری رشته‌ها و معرفی توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و امکانات دانشگاه می‌پردازند.

بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده1بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده2بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده3بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده4بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده5بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده6بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده7

بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده8بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده9بازدید دانش آموزان نمونه مردمی شهید فهمیده10