logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 تمامی خدمات اداره دانش اموختگان به صورت غیرحضوری انجام می گردد.

ازمراجعه حضوری جدا" خودداری فرمایید.

 

مسئول اداره دانش آموختگان : شبنم امیری یاراحمدی

 رشته های (نقشه برداری - برق -معدن -عمران  ) : خانم امیری داخلی 380

 رشته( مکانیک): خانم حسینی -داخلی 558

جهت ارتباط با کارشناسان اداره دانش آموختگان ازطریق تلفن هرروز ساعت 10تا 11 با داخلی 380 - 558 تماس بگیرید.

 ایمیل دراسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شرح وظایف :

دراین اداره امورمربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان ، صدور مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهی موقت و دانشنامه ، امور مربوط به

دانشجویان انصرافی و اخراجی ، لغو تعهد آموزش رایگان وصدور تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات انجام می شود.

فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر می باشد:

روند_امور_مربوط_به_فارغ_التحصیلی.pdf

1- بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان

2- صدور گواهی واحدهای گذرانده و فارغ التحصیلی

3- صدور گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی :

برای درخواست گواهی نامه موقت به آدرس (http://erp.arakut.ac.ir

، درخواست مدارک تحصیلی فارغ التحصیلی ) مراجعه نمایید.

4- صدور دانشنامه و ریزنمرات :

برای صدور دانشنامه وریزنمرات به آدرس (Http://erp.arakut.ac.ir، درخواست مدارک فارغ التحصیلی )مراجعه نمایید.

 

5- بررسی و محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان و دانشجویان انصرافی و اخراجی

6- صدور تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات براساس استعلام دانشگاهها وسازمانها

 موارد_نه_گانه_نظام_وظيفه.pdf


 

شرایط صدورالمثنی (گواهی موقت ، دانشنامه ، ریزنمرات )

الف :گواهینامه موقت پایان تحصیلات

درصورتیکه گواهینامه موقت شخص مفقود گردد.

1-تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه نفررسیده باشد.فرم استشهادمحلی

2- تائید یکی ازامضاها به وسیله یکی ازمراجع رسمی (محاضر ثبت اسناد) وارائه آن به دانشگاه

3- جریمه نقدی

4- صدور گواهی

5- دریافت گواهی ودادن تعهد

ب : دانشنامه

درصورتیکه دانشنامه مفقود گردد.

1- تهیه استشهاد محلی فرم استشهادمحلی

2- تائید آن به وسیله یکی ازمراجع رسمی

3-تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی وارسال آن به ادره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی توسط اداره کل امورآموزشی دانشگاه

4-نشر آگهی دریکی ازجراید کثیرالانتشار درسه نوبت (هردو ماه یکبار به هزینه شخص متقاضی )

5- دادن اولین آگهی منتشره به اداره آموزش دانشگاه

6- دادن جریمه

7- صدور المثنی توسط دانشگاه

ح-درصورتیکه ریزنمرات دانش آموخته مفقود شود با گرفتن تعهد و جریمه فقط یکبار صادر می شود.

قابل توجه دانشجویان انصرافی واخراجی

جهت اخذ ریزنمرات تائید شده ابتدا بایستی لغو تعهد آموزش رایگان انجام شود.

ازطریق سامانه سجاد منوی خدمات ، اداره کل اموردانش اموختگان داخل ، لغو تعهد آموزش رایگان درخواست را درسامانه ارسال نمایید.

دانش اموختگان روزانه جهت ارسال تائیدیه تحصیلی به مقطع بالاتر ابتدابایستی تعهد محضری جهت انجام تعهد آموزش رایگان به دانشگاه ارائه بدهند.

تعهد_نامه_دانشجویان_روزانه.docx