logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 

 همکاران گرامی متقاضی تبدیل وضعیت می‌توانند با مشاهده تصویر زیر با فلوچارت مراحل مختلف بررسی درخواست تبدیل وضعیت آشنا شوند.

 

فایل‌های مورد نیاز:

 

نام فایل

دانلود فایل

تاریخ ایجاد / به‌روزرسانی

فرم‌های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی

جدول رسمی آزمایشی

جدول شماره پنج

1397-3-29

فرم‌های تبدیل وضعیت از رسمی-آزمایشی به رسمی قطعی

جدول رسمی قطعی

جدول شماره پنج

 1397-3-29

 

 

فلوچارت مراحل مختلف بررسی درخواست تبدیل وضعیت

فلوچارت تبدیل وضعیت