logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

باعنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي‌شود حوزه معاونت آموزشي دانشگاه صنعتی اراک از بهن‌ماه سال 1396 اقدام به تاسيس دفتر امور هيات علمي نموده است. اين دفتر بر آن است با استفاده از نيروهاي متخصص كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاي هيات علمي را ساماندهي نموده و در راه پر كردن خلاء‌هاي موجود گام  بردارد و در اين راه نيازمند همدلي و همكاري كليه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه مي‌باشد. دفتر امور هیات علمی به منظور پشتیبانی از پژوهش‌های با کیفیت برتر و تعالی پژوهش در راستای جذب و حفظ اعضاء هیات علمی گام برمی‌دارد. این دفتر با استفاده از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امناء و همچنین آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به انجام امور مربوط به ارتقاء، تبدیل وضعیت، احتساب سنوات، استخدام  و جذب اعضاء هیات علمی جدید فعالیت می‌کند. همچنین، با بکارگیری مشاوران خبره درصدد می‌باشد راه کارهای مناسب و قانونی را جهت تسهیل امور محوله انجام دهد. دفتر امور هیأت علمی برآنست تا با بررسی و ارزیابی مستمر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت علمی در قالب فرآیندهای ترفیع سالانه، ارزیابی کیفیت آموزشی، اعطاء پایه تشویقی، انتخاب استاد نمونه دانشگاه و ... به عنوان اصلی‌ترین فعالیت‌های خود، نقشی مهم در ارتقاء دانشگاه و اصلاح هرم هیأت علمی ایفا نماید.