logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

دفتر امور استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی آموزشی:

بدون شک حرکت و جوشش علمی کشور مرهون تلاش جوانان دانشمند این مرز و بوم است. دانشگاه صنعتی اراک به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر استان مرکزی جایگاه دانشمندان جوانی است که هر یک به نوبه خود می‌توانند نقش بسزایی را در رشد و تحول علمی و فناوری و صنعتی کشور ایفا نموده و موجبات پیشرفت و تعالی کشور اسلامی‌مان را پدید آورند.

معاونت آموزشي دانشگاه به‌ طور مستقل عهده‌دار انجام امور مربوط به استعداد‌هاي درخشان و برنامه‌ریزی آموزشی بوده كه با تشكيل دفتر استعدادهای درخشان در حوزه خود، كليه موارد مربوطه را رهبری می‌نمايد. دفتر امور استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی آموزشی در سال 1395 به طور رسمی فعاليت خود را آغاز كرد.

اهداف دفتر امور استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی آموزشی:

تعیین استانداردهای آموزشی در قالب امکانات دانشگاه، فراهم‌سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و کمک به پیشرفت علمی دانشگاه، ایجاد جاذبه برای استعدادهای برتر جهت تحصیل در رشته‌های تحصیلی دانشگاه، ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای کیفیت آموزش و انجام پژوهش‌های کاربردی، بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها و پیگیری در اجرای بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها از اولویت‌های اصلی «دفتر امور استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی آموزشی» می‌باشد.

دفتر استعدادهای درخشان مفتخر است که در حد توان خود فعالیت‌هایی را در مسیر حمایت از استعدادهای درخشان تعریف و اجرا نماید. از کلیه دانشجویان عزیز درخواست می‌شود با ارائه پیشنهادهای خود ما را در این امر مهم یاری نمایند.

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها: